DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1901 str. 37     <-- 37 -->        PDF

- 267 -


Prosvjed može biti podignut u Beču kod obranbenoga
suda bečke burze, u koliko je isti za odnosni slučaj vlastan, ili
kod c. i k. bilježnika; u drugim mjestima kod nadležnih državnih
sudova ili kod javnih bilježnika.


Prosvjed stupa u kriepost, čim je kod nadležne oblasti —
koje su gore navedene — predan, a pismena obavjest, čim se
na poštu preda. §. 14. (u osnovi ne predvidjen) Nebude li
neispunjenje ugovora u roku od 14 dana napadnuto bilo pism´om
ili prosvjedom, tada vriedi započeti posao i dalje.


Stranka, koja od ugovora odustane imade kaparu i možda
već obavljenu izplatu, odmah bez zatezanja natrag povratiti.
Od ugovora se može odustati jedino u tomu slučaju, ako
se ugovor ima u više obroka izpuniti.


Tada se može odustati od izpunjenja obroka, koji još nije
na red došao, no nikako ne od izpunjenog ili u tečaju se nalazećeg.


Ovršna kupovina ili prodaja ima biti preduzeta po zakletom,
trgovačkom vještaku (Handelsmakler).


II. Posebne odredbe.
Debla i trupci.


§. 15. 16. i 17. istovjetni sa §. 12. 13. i 14. osnove.


Gradjevno drvo i bridno tesano drvo.


§. 18. istovjetan §. 15. osnove.


Piljena drva.


§. 19. Obrubljivanje dasaka i piljenica: istovjetan
sa §. 16. osnove, samo se stavka »Hrastov piljeni
materijal« ima nadopuniti sa — hrastove daske su komadi
izpod 40 mm. debljine, bez srži.


§. 20. i 21. isvjestan sa §. 17. i 18.


U osnovi naznačeni §. 19. »Mjerenje visine nezarubljene
robe« odpada ovdje sasvim.