DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1901 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 266 —


§. 10. Pogreške kod izradbe: istovjetan sa §. 10.


osnove.


§. 11. Izravnanje: istovjetan sa §. 11. osnove.


§. 12. Prekršaj ugovora: (u osnovi ne predvidjen).


U slučaju neizpunjenja ugovora, od strane ma kojega


ugovaratelja, stoji onoj stranci, koja je ugovoru udovoljila pravo


poslužiti se naročitim sliedećim ustanovama:


a) zalitjevati, da se ugovoru za vrieme umjereno-naknadno


ustanovljenoga roka udovolji,


b) od ugovora jedvostavno odustati, kao da isti nikada


sklopljen bio nije.


c) tražiti naknadu za prekinućem pogodbe prouzročenu


štetu ili nepostignutu korist.


d) od prekršitelja ugovora bez obzira na to, bio on kupac
ili prodavao, tražiti onu razliku, koja se je pokazala — obzirom
na mjesto i vrieme kada se je ugovor imao izpuniti —
izmedju ugovorom sklopljene ciene i tržne i burzovne ciene.


c) na račun one stranke, koja je ugovor prekršila, dati
ovršno kupiti odnosno prodati ugovorom sklopljenu kolikoću
robe i to prama ustanovam §. 14.. te ujedno zahtjevati razliku
izmedju ugovorom sklopljene svote i izdate veće kupovne, odnosno
postignute manje prodajne svote.


Ujedno mu pristoji pravo zahtjevati i ostale tim poslom
skopčane izdatke, koje dokazati uzmogne.


§. 13. (nepredvidjen u osnovi). Ako se od ugovarajućih
stranaka, ona koja je ugovoru udovoljila, hoće da posluži pogodnostima
§. 12. toč. a) imade protivnu stranku u roku od
14 dana, računajući od dana plativosti, o tome obavjestiti.


Radi li se o kojoj drugoj točki §. 12., tada ima onaj,
koji se 8 njom poslužiti želi, javiti protivniku s kojom će se
točkom poslužiti i to u roku od dva dana (ne računajuć ovamo
svetac i nedeljjj) računajuć opet od dana plativosti.


Ako li se stranka, koja je ugovoru udovoljila, želi poslužiti
pogodnostima §. 12. toč. e) naime sa ovršnim kupom
odnosno ovršnom prodajom, tada nije dosta, da protivnika
jednostavno o tomu obavjesti, nego mora naročiti prosvjed uložiti.