DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1901 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 265 —


obzir željene dodatke, izmjene i izpravke i stare uzance u željenom
smislu prekrojiti odnosno osnovu sastaviti.


Ta je osnova od enkete obdržavane kod burzovne banke
u Beču pretrešena i burzama u Beč, Trst, Prag i Budimpeštu
na daljnju razpravu odposlana.


Nove, već javnosti predate uzance, nadopunjuju ustanove
trgovačkoga zakona, te predstavljaju kao takove obvezno pravo,
za udioničtvujuće krugove.


Osnovu novih uzanea, objelodanili smo prošle godine u
našemu listu, a buduć se same uzance od rečene osnove vrlo
slabo razlikuju, to ih ne ćemo u cielosti niti donašati, nego
ćemo ovdje iztaći samo razliku izinedju prvobitno donesene
osnove i samih uzanea.


I. 01)6enite odredbe.
§. 1. Kakvoća: iztovjetan sa §. 7. osnove.
§. 2. Doba sječe i obaran ja: istovjetan sa §. 6. osnove.
§. 3. Provenienca: istovjetan sa §. 8. osnove.
§. 4, Prodaja obzirom na različite prove


nience : (vidi §. 3. osnove). Ovaj paragraf je u toliko izmjenjen,
što u osnovi naznačeno vrieme od tri mjesea, nije u
samom zakonu normirano, već stoji »na što je isti u takovom
slučaju ovlašten, u umjereno nadatom roku naručbi udovoljiti,
takodjer i iz jednog xi zaključku ne naznačenoga proizvodnoga
mjesta«.


§. 5. Dobava robe, koja na tržištu ne ima
p r 0 d j e: U §. 4. osnove dometnuti nastavak pod naslovom
»mješovite širine« odpada u zakonu, sasvim, a inače je s njim
istovjetan.


§. 6. Hrastov ina i bukovina: istovjetan sa §. 6.
osnove.
§. 7. Splavljanje: istovjetan sa §. 9.^osnove.


§. 8. »C i r k a« istovjetan sa §. 2. osnove.
§. 9. Obćenit a dobavn a i prodajn a pravila :
istovjetan sa §. 1. osnove.
21