DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1901 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 262 —


Ako bi dioba odvisila samo od »dvie trećine glasovah«, to bi
brzo nestalo naših zem. zajednicah ! Naš narod naginje na diobu.


Po §. 31. si. g. z. 0 z. z. imaju glavne skupštine odredjivati,
ima li se dioba kojega zajedničkoga zemljišta provesti,
u koliko joj po zakonu mjesta imade.


Glede diobe šumah, mjerodavan je >;. 21. obdeg šum.
zakona, koji glasi: »Obdinskih šuma nije u pravilu
slobodno dieliti«.


O pojmu »obdinskih šuma« ima raznih nazorah, naročito,
u bivšoj Vojnoj Krajini, koje smo tečajem ove rasprave dovoljno
razložili. Sve šume, šumice, lugovi i t. d. koje imadu
svoj izvor u §. 17. temeljnog krajiškog zakoua smatraju se
pašnjacima (t. z. šikare) pak se kao sa takovima i postupa.


Mislimo ali, da ovo mnienje nije izpravno, jer po §. 1.
toč. b) spadaju na »obdinske šume« takovi lugovi i nasad i
od drva, koji su vlastničtvo obdina gradskih i seoskih.


Ovi tobožnji pašnjaci svi su vedim djelom obrašteni šumom
(nasadi od drva) naročito svi oni u brdskim i gorskim predjelima
bivše Krajine.


Zar da ovo niesu šume?


Ta vedina ih je na »absolutnom šum. tlu« !


Nu i da niesu, imaju naši t. z. pašnjaci svake godine
namaknuti suovlaštenicima gorivno drvo, pošto godišnji etat
iz imovinskih šuma, ne može pokriti potrebe svojih pravoužitnikah,
odnosno suovlaštenikah zem. zajednica. Manjak — i to veliki
pokriva se iz šumah i pašnjakah zem. zajednice.


Da je to manje — više svagdje slučaj, dokazati demo u
drugom djelu rasprave.


Naše je skromno mnienje, da se dioba drvom
neobraslih pašnjaka dopusti samo i zbilja »iz
vrlo važnih narodno-gospodarstvenih obzira«; a
da se dioba svih drvom obraslih pašnjaka u obde
ne dozvoli, već i ove stave pod ustanove §. 41. z.


o z. z. i §. 21. š. z., jer su pašnjaci uvršteni u §. 1. toč. b)
šum. zak. i kao takovi podpadaju pod stege šum. zakona!