DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1901 str. 63     <-- 63 -->        PDF

SADRŽAJ.


Proredjivanje šuma. (Nastavak)
Odnošaji šumarstva u Švicarskoj. Po vielima napisao šumar.


savjetnik Ebert Kassel preveo M. GTetivniea. Piše B. H. mlRazpravljanje prekršaja proti sigurnosti šumskoga vlastničtva


pred kr. kotarskim sudovima. Piše S. S. Belamarić kr.
kot. šumarPutni paušal i dnevnice šumarskih činovnika imovnih obćina.
Piše Vj. B _
Listak. Družtvene viesti: Zapisnik sjednice upravlj. odbora
hrv.-slav. šum. družtva, obdržavane 4. siečnja 1901.


— Izpravak " . . . .
Šumarsko i gospodarsko knjižfcvoPromet i trgovinaRazličite viesti: Gospodarska i šumarska izložba u Budimpešti.
— Ovogodišnji šumarski kongres u Beču. —
Novo poduzeće za eksploataciju šuma u Slavoniji. —
Novo računalo inžinira Rees´a. — 0 izobrazbi lugarskog
osoblja u Thiirinžkih država. — Nevolja
s kunićima u Njemačkoj. — Nagrade za ošumljenje.


— Navala štetočinaea na šumu. — Statistika slušača
kr. šum. akademije zagrebačke u zim. semestru
g. 1900./1. — Šumski posjed kuna Thurn-Taxisa
u Njemačkoj. — Jedinstvena srednja škola u Njemačkoj
i izjednačenje obćih srednjih škola humanističnoga
i realnoga smjera u Pruskoj. — Razpisana
šumarska mjesta u Srbiji i naši domaći stručnjaci.
— Naša viest o carinskih ugovorih sa Njemačkom
i „Obzor". — Kongres austrijskih lovaca
u Beču. — Zašto je šumarski muzej zatvoren . .
Oglasi


strana
173—187


188—197
197—200


200—209


209—217


217 — 222
222—-223
223—226


227—232