DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1901 str. 61     <-- 61 -->        PDF

— 231 —


Kazpisana šumarska mjesta u Srbiji i naši domaći stručnjaci.
Kako s pouzdane strane doSusmo, molilo je za ta mjesta (vidi occlas u
2 broju ..Samarskoga lista" od o. g.) do dvanajst naših mladjih stra
čarii. Mi samo želimo, da oni, koji će ta mjesta polučiti, budu pokazali
medju bratskim nam narodom u kraljevini Srbiji živo nastojanje, da
svojim marljivim, savjestnim i požrtvovnim radom doprinesu svoju oko
UDapredjenja tamošnjega šumarstva, nami pako da budu služili na diku
i ponos. Od molitelja, zi čudo, 2 su samo pravoslavne a 10 ih katoličke
vjeroizpovjesti. Da li su ta mjesti već popunjena, nije nam poznat*.


Naša viest o carinskih ugovorili sa Njemačkom i „Obzor"
Ovu našu viest, koju smo u prošlom broju našega lista polag uvodnog
članka izašlog u li-stu „Oesterr. Forst. u. Jagdzeitung" priobćili, priobćio
je i „Obzor", nu njegov izvjestitelj za narodno gospodarstvo nije zado
voljan s našimi konkluzijami, kojimi velimo, da je za nas znatno nepovoljnije
i „kod dosadanjih carinskih izaosa" bude li se u buduće računao
zbog carine trupac od 1 m´´ drva tvrdih listača sa 1000 kilograma, a m´
piljene i tesane robe iste vrsti sa 80D kilograma, nego kao do sele
samo sa 600 kilograma. Ipak ima „Obzor" kriv o a mi pravo, jer polag
carinskog ugovora sklopljenog sa Njemačkom 6. prosinca 1891. glasi
stavka odnoseći se na drvo, kako sliedi:


13 c) 1. surovo tvorivo i dužica: 100 kg. 20 Pf. ili 1 m´ 120 M.


2. gradjev. drvo po duljini tesano : 100 kg. 30 Pf. ili 1 m^l´BOM.
3. daske i piljeno bridasto drvo : 100 kg. 80 Pf. ili 1 m´ 480 M.
Bude li se u buduće računao 1 m´ trupaca tvrdih vrsti sa 1000 kg.,
pli´.ćalo bi se dakle polag sadanjih carinskih iznosa mjesto 1´20 maraka
2 marke; za tesano drvo tvrde za 1 m´mjesto 1´80 maraka 2´40 maraka;
a za piljenu robu od 1 m^ mjesto 4´8 maraka 6 4 marke, te s´ na to
odnose one naše rieči „što znači kod dosa danji h iznosa povišenje istih
za kojih 30 —40´´/Q.´´ — Pošto nas je dakle „Obzorov" izvjestitelj krivo
obiedio, da smo u našim konklusijama učinili „krupnu" pogriešku i to
sad mnogobrojni čitatelji toli razširenog lista valjda istinom drže, to ga
o^ime, apelirajuć na publicističku kolegijalnost, uljudno umoljavamo, da
to shodnim načinom popravi.


Kongres austrijskili lovaca u Beču, kojemu je bila svrha, da
se dokaže važnost lovstva u narodnom gospodarstvu, naročito pako da
se lovci dogovore, koje bi korake morali poduzeti, da zaprieče izdanje
nepovoljnih zakona i odredaba koje idu za zatorom lovstva, održan je
u Beču prošloga mjeseca. Taj je kongres bio vanređno posjećen — do
400 učestnika — a medju mnogobrojnimi lovačkimi družtvi bilo je obće
hrvatsko lovačko dražtvo zastupano. Mi ćemo se na rad tog kongresa u
budućem broju osvrnuti.


*