DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1901 str. 59     <-- 59 -->        PDF

— 229 —


se kunića riešio. Za kameniti kraj to je svakako još najbolje sredstvo.
Nu sad taj vlastnik nezna kako bi se riešio tih kuna — budi mimogred
rečeno-


Uzgoj divljih kunića u obće je po gospodarstvo, kako izkustva
opetovano dokazaše, toli štetan, da bi se morao upravo zabraniti, a tim
više ne zaslužuju divlji kunići da se goje, što im meso nije baš tećno, pa
ta lovina razmjerno malu vriednost ima, a i sam lov nije osobito zanimiv.


NagTade za ošuinljenje. Kralj, ugarski ministar poljodjelstva razpisao
je natječaj na nagrade za ošumljivanje. Ove će se dieliti onim
šumskim gospodarima, koji bi stekli osobitih zasluga za ošumljenje visoravni,
vrhunaca i grebenova, ili kakvih strmenitih opađina, te da se
time sprieči rušenje lavina, odronjavanje brda, te pustošenje zemlje od
bujice. Razpisano je šest velikih nagrada, te 12 premija priznanja.
Velike su nagrade 2 po 1000 kruna, 2 po 800 kruna i 2 po 600 kruna;
a premije priznanja 3 po 500 kruna, 3 po 400 kruna, 3 po 300 kruna
i 3 po 200 kruna. Oni, koji traže velike nagrade, imaju dokazati, da
su ošumili zemljište u obimu od bar 25 katastralnih jutara; oni, koji
traže premije priznanja, imaju dokazati, da su ošumili bar 10 katastralnih
jutara. Dosudjivanje ovih nagrada obavit će se 1906. godiae.


Narala štetočinaea na šumu. Na lug Naklo, imovne obćine
Petrovaradinske, navalili su žitelji sela Kuzmina i Martinaca u tolikoj
mjeri, da ih sreski lugar ni popisivati nije mogao. Radi toga dana su
lugaru u pomoć još tri lugarska kandidata, no sva četvorica ne mogoše
navalu spriečiti, te je konačno pozvana u pomoć kr. oružnička postaja.
Ovakove momentalne navale na Šume, dogadjaju se češće za dugih zima
i liepih puteva. M. I).


Statistika slušača ki-. šum. akademije zagrebačke u zini.
semestru g. 1900/1 Ovoga semestra bilo je upisano u svem 34 slušača,
od toga 30 redovitih i 4 izvanredna. U I. tečaju (I. semestru) bilo je
upisanih 8 redovitih, u II. tečaju (III. semestru) 10 redovitih i III. tečaju


(V. semestru) 12 redovitih slušača. Od redovitih slušača uživalo je stipendija
i podpora, što zemaljskih što obćinskih, njih 14. Od toga ih je
svršilo gimnaziju 11, real. gimnaziju 10 i realku 9, svi s položenim izpitim
zrelosti. Od ukupnog broja slušača (34) u Hrvatskoj i Slavoniji
rodjeno ih 30, a 1 je iz Ugarske, 1 iz Srbije, 1 iz Bosne, 1 iz Štajerske.
Šumski posjed kneza Thurn-Taxisa u Njemačkoj — koji i kod
nas u Hrvatskoj naročito u našem „Gorskom kotaru" prostrane šume
posjeduje — iznosi kako u Fiirstovom listu čitamo do 43 tisuće hektara
ili oko 75 tisuća rali. Polag izkaza veleposjednika, koji je objelodanjen
u Narod. Novinama od god. 1890., izkazan je posjed hrvatskih dobara


(9)
sa 90.782 rali, a od toga je većina šuma. Prejasni knez spada stoga
18