DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1901 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 227 —


Različite viesti.


Gospodarska i šiiuiarska izložba u Bađimpešti. Da se i domaće
obćinstvo, kojemu nije bilo moguće posjetiti pr. god. svjetsku izložbu
u Parizu, može upoznati s onim što je Ugarska izložila, odredio je
Preuzv. gosp. kr. ugar. ministai" za poljodjelstvo I. Daranj, da se iz
Pariza stigli izložci skupine gospodarske, šumarske^ lovaćke i vrtljarske
javno izlože tečajem mjeseca svibnja o. g. u obrtnom paviljonu u gradskoj
šumici peštanskoj. . v-isi!- M^as ´stelb^jii--^?--.iy´.>^i:>´>´ -i?.;":;"-


Ovogodišnji šumarski kongres u Beču imao se je obđržavati
dne 26. i 27. pr. mj. uz sliedeći dnevni red: 1. Izvješće odbora za provedbu
zaključaka prošlogodišnjega kongresa i stvaranje zaključka, da se
eventualno razprave kongresa štampaju i odredi trošak u tu svrhu.


2. Izbor predsjednika, dvih podpredsjednika i dvih perovodja. 3. Referat
austrijskoga državnoga šumarskoga družtva: ,Koje stanovište ima da
poprimi prilikom obnove trgovačkih i carinskih ugovora austrijsko šumarstvo?"
(Izvjestitelj: dvorski savjetnik prof A. vitez Guttenberg).
4. Referat njemačke sekcije zemaljskog kultarnog vieća za kraljevinu
Češku: , 0 zgodnom načinu podpore malim šumskim posjednikom oko
pomladjivanja sječina iza čiste sječe i pošumljivanja pustih obronaka na
kojih do sele šume nije bilo". 5. Referat doljno-austrijskoga šumarskoga
družtva: , 0 pravnom položaju privatnih šumarskih činovnika i njihovoj
obskrbi u starosti". (Izvjestitelj: dvorski savjetnik prof. Dr. Marehet).
6. Referat austrijskoga državnoga šumarskoga družtva: , 0 osjeguranju
proti nezgodi šumarskih i gospodarskih radnika". (Izvjestitelj: šum.
savjetnik Ludwig Hampel). 7. U smislu poslovnog reda po §. 8. even´´tualno
firijavljeni predloži, 8. Izbor odbora za provedbu zaključaka.
Mi ćemo naše eienjeno čitateljstvo o razpravama ovoga kongresa
potanje izvjestiti, kao što smo to i prije činili, naročito o razpravama
točke 3, 4 i 6, koje su i za nas od veće važnosti. Važna je i točka 5.
navedenog dnevnog reda, ali je to za nas već gotovo sasvim riešeno
pitanja, jer se je zajedničko ugarsko-hrvatsko zakonodavstvo prošle godine
s ovim pitanjem bavilo. ;*


Novo poduize<5c za eksploataciju šuma Ti Slaroniji ustrojeno
je nedavno kao dioničarsko družtvo u Pakracu, kako u „Oesterr. Forst


u. Jagdzeitung" čitamo. To je družtvo preuzelo eksploataciju od dosadanje
tvrdke „Somzee´ove domene Pakrae-Buč Kamensko", koja je sve svoje
poslove spomenutom dioničarskom družtvu ustupila. Družtvo će se u
glavnom baviti proizvodnjom bukovine i bukovog ugljena, mii Aiitl <-
NOTO računalo inžinira Rees´a t. z. „Rechenschieber", kojega
je izumitelj dao patentovati, proizvodi sada tvornica A. Nestlera u Lahru.