DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1901 str. 56     <-- 56 -->        PDF

— 226
Što se same prodaje izradjene robe tiče, to ona nije baš loša.
Hrastovi trupci slabije prolaze, jer se oni inače većinom u Njemačku izvažaju
a sad je tamo potreba manja; rezana roba hrastova ide nešto
slabije nego prije ali još prolazi, nu dužica francuzka traži se dosta i sada
je dobro u cieni, pa bi se je i više u naših šumah proizvadjalo, da nije
surovina tako skupa.


Prodaje u šumah iiiiOT. obćine petroTaradinske. Godine 1900.
izneseno je od strane Petrovaradinske imovne obćine na prodaju 6.760
hrastovih stabala i 1346 komada druge vrsti drveća, uz sveukupnu procienu
od 467.592 krune i to:


Kockavi


Množina


sadržaj


o


đ


Ti


L u g


C3 03


^s « a


.2 S


aM


o


stabala
P-i


Neprečava . . .
Smogva . .
Varadin ... .
1565
1966
1285
232
71
1
179
217
85
63
9
1
484-2
6513
3623
11322
11660
9549
126437
141483
73087
VratičnaŽupanja
... .
... . 420
lt,24
3

125
85
34075
1286
5073
5067
11508
35145
91440
Ukupno 6760 307 641 488 21337 49106 467592


Od navedenih lugova, ostao je lug Neprećava neprodat, dočim su
ostali prodati preko procjene.
Lug Smogvu, kupila je tvrdka Grasl, Schenk et. Comp. iz Beča
za 146 220 E. dakle sa 4 737 K. preko procjene.
Lug Varadin, tvrdka S. Wolfner iz Budimpešte, za 75.115 K ili
sa 2.028 K. preko procjene.
Lug Vratičnu, tvrdka Gamiršek iz Mitrovice, za 39.480 K. ili za


4.335 K.
iznad procjene.
Lug Županju tvrdka Gamiršek iz Mitrovice, za 95.750 K. ili sa
4.310 K. iznad procjene.
Lug Neprečava ostao je neprodat radi svoje previsoke procjene,
te je visoka kr. zem. vlada zamoljena, da se razpiše ponovna dražba sa
157o popusta. j


Uz procjenbenu vriednost teško će se ovaj lug prodati, osobito
danas, kad se tolike silne šume na prodaju iznašaju. Bude li imovna
obćina ostala kod procjene, izgubiti će samo kamate, a konačno će morati
procjenu sniziti, jer radi starosti luga, ne smije se dugo sa prodajom
otezati. M. I).