DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1901 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 222 —


podjedno pružaju najobsežnija jamstva za uspješni razvoj našega družtva.
Mi smo se i u našem članku od prosinca pr. g. bavili izključivo s osobom
koja je predsjedala glavnoj skupštini. Što se konačno „neimenovanog
dopisnika" tiče, to ovaj neima nikojeg razloga da se sakriva, što mu
medjutim niti uspjelo nebi, pošto je usljed otvorenog razpravljanja ob
svoji h prilika, stručnim krugovom dovoljno poznat. Za slučajah da
poštovano predsjedničtvo usuprot toga nebi znalo, tko je taj ,Landforster",
tad opunovlaštujem slavno uredničtvo, da na želju tu koprenu odvine*.


Landforster.


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Dr. HranilOTi<5 i D. Hire, zemljopis Hrvatske. Od ovoga krasnoga
djela izašla je već i treća svezka, U svezkama, koje sa do sele
izašle, govor je o zemljopisu Hrvatske za staroga, srednjega i na početku
novoga vieka a tih je podataka, naročito za početak srednjega vieka kad
je Hrvatska bila pozorištem mnogih borba rimskoga carstva za navaljujućih
barbara, veliko obilje. Gg. pisci poskrbili su se i za množinu liepih
i karakterističnih ilustracija, što vriednost samoga djela u veliko diže i
vrlo zanimivim čini. Do sele izašle svezke ovoga djela mi smo pomno
pročitali, pa upoznav mu veliku vriednost za naše odnošaje, preporučamo
ga ovime ponovno; naročito knjižnice naših državnih šumskih ureda i
imov. obćina ne bi smjele bez toga djela ostati.


KOnig, Die wirthschaftliche Zukunft Dalmaziens. Pisac izdao je
tiskom ovo svoje predavanje držano u Beču, kojemu je svrha doprinieti
koju daljnjem napredku ove naše kroz vjekove zapuštene kraljevine, za
koju kao da se kani u novije vrieme ipak nešto učiniti. U tom nastojanju
prednjače plemeniti češki magnati, naročito grof Harrach.


Tulbeuf, Studien iiber die Schiittekrankheit der Kiefer. Kleinere
Mitteilungen. (Arbeiten aus der biol. Abteilung filr Land-u Forstwirtsehaft
am kaiserl. Gesundheitsamte H. Bd. 1 Heft). Izašlo u Beču kođ


P.
Parej´a. Ciena 10 Mar.
Hernuanii, die erfolgreiche Champignon-Kultur u. Anleitung zur
Herstellung von Champignonbrut. Ciena 70 filira.
Adamczik J., Kompendium der Geodasie. Ovo djelo pisca profesora
u c. kr. rudarskoj akademiji u Pribramu u češkoj izašlo je nakladom
P. Deutscha ove godine u Beču i Lipskom, te mu je ciena 10 maraka.
Pisac se je osvrnuo i na višu i nižu geodeziju, ali je ipak gradju
obradio tako, da onaj komu viša geodezija ne treba dotična poglavja
jednostavno, čitajuć knjigu, preskočiti može. Obradjena su sva poglavja ove
nauke, pak i novija potanko, tako: tachjmetrija i photogrametrija.


* Slavna družtvena uprava odnosno predsjedničtvo pridržaje si pravo na ovo
odgovoriti.
Ur.