DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1901 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 214 —


Naredba dakle ovdje neodredjuje »imperativno« da
upravitelj gospodar, ureda »mora« držati baš dva konja, kad
veli: »odnosno jednoga«.


Po tom je, po mojemu mnienju, prepušteno na volju dotičnom
upravitelju gospodar, ureda, hode li držati dva ili jednoga
konja.


Naravno, da svi upravitelji gospodar, ureda drže dva
konja, a to s toga, jer je jedan konj preslab, da bi s njim
potrebna službena putovanja obavljati mogli, te se stoga i nemogu
poslužiti pogodnošću toga propisa, koji im dozvoljava
»odnosno« i jednoga konja držati.


Kada bi ali koji upravitelj gospodar, ureda baš htio,
da drži samo jednoga konja, on bi time ipak udovoljio propisu,
a dobivao svakako paušal od godišnjih 1200—1400 kruna.


Ja nikako nemogu pojmiti, čime je onda opravdano, da
šumar upravitelj šumarije dobiva kao paušal samo polovic u
te svote t. j . 700 kruna?


To je doista nerazmjerno malo.


Možda ee mi se reći: Upravitelj gospodar, ureda mora
dalje putovati nego upravitelj šumarije, pak zato, hoćeš-nedeš,
mora držati dva konja.


Ja bih bio slobodan odgovoriti: da to ne stoji!


Evo da vidimo! Upravitelj gospodar, ureda ima po ustanovah
naputka dva put u godini pregledati sve šume svoga
područja.


A koliko šumar? Dvauajst puta, jer je prema ustanovam
naputka dužan svaki mjesec jedan put pregledati šume svoga
kotara.


A gdje su doznake premjerbe, razni izvidi, kulturne radnje
obilježeuje i prociena stabala i t. d. ?


Da li je to sve mogude obaviti, to je drugo pitanje, nu
svakako stoji činjenica, da upravitelj šumarije bare m i najmanje
dva put više putovati mora, nego upravitelj gosp ureda.


Ako dakle ved upravitelj gospodar, ureda mora da drži
dva konja, to tim više treba da drži dva konja upravitelj šu