DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1901 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 213 —


Ako i jesu putne pristojbe činovnika u principu i u
glavnom za to, da se njima pokriju troškovi spojeni sa službenim
putovanjem činovnika, to se s druge strane neda tajiti,
da je to i modus, kojim se činovniku daje prilika, da osim
svoje plače nešto i nuzgredno zasluži »koraissioniranjem«. Ovo
je podpuno opravdano, obzirom na place, koje su kod Činovnikali
u našoj domovini, razmjerno prema ostalim zemljama,
dosta malene.


Samo smo mi šumari imovnih občina od ove, ako smijem
reći — blagodati, izključeni; jer mi, kako rekoh, našim putnim
poušalom ne možemo pokriti niti faktičnog troška, a kamo li,
da nam od putnih pristojbah što ostaje.


Uzmimo n. pr. kot. pristava ili drugog kojeg zemaljskog
činovnika X. dnevnog razreda, koji putuje u službenom poslu
do jedne občine, 20 kilometara daleko. On de dobiti za to
svoje putovanje, tamo i natrag i za službovanje, koje je eventualno
obavio za jednu uru, u toploj sobi, ove putne pristojbe:
40 kilometara a 40 filira 16 kruna
dnevnica a 5 kruna 5 »


ukupno .... . 21 krunu
Ako je od toga platio za kola 8 kruna
potrošio za objed 3 »


ukupno 11 kruna


Ostaje mu dakle od toga putovanja prištedjeno Čistih
10 kruna. Ako je u jednom mjesecu obavio samo 4 ovakove
»komisije«, mogao je od dobivenih putnih pristojbah prištediti
do 40 kruna.


A možemo li se mi šumari imovnih obćina koncem mjeseca
ili godine zapitati, koliko smo prištedili od naših putnih
pristojbah? Toga si pitanja ja mislim nitko ne stavlja; naprotiv
ja mislim, da se svatko pita: »Koliko sam nadoplatio?«.


A sada du nastojati sravniti putni paušal činovnika, gospodarstvenih
ureda, sa onim upravitelja šumarija.


Upravitelji gospodarstvenih ureda, dužni su polag postojedih
propisih držati: dva »odnosno jednog« za službenu porabu
dovoljno krepkoga konja.