DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1901 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 212 —


(kod kuće) ciganin, komu se konj vrlo svidjao, te mi je za nj
platio 38 forinti. Naravno, da sam ja morao biti zadovoljani
da sam i toliko za nj dobio, makar sam kraj toga izgubio
svotu od 47 forinti, jer sam ja za nj platio 85 for. To me je
naučilo pameti i od onda moram držati 2 konja.


Ako dakle ne ćemo, da nam se takovi slučajevi opetuju i
da tako naš težko stečeni novac gubimo, moramo držati dva
konja, kako ih faktično — mislim — većina i drži. A da je
paušal od 700 kruna za uzdržavanje 2 konja premalen, dovoljno
sam razložio, tim više, ako se uvaži, da uz to treba kupiti i
uzdržavati ormu (hamove) kola, saonice i t. d. jer svaki šumar
niti hoće niti može biti jašioc, nego se većinom vozi u kolima.


Dosadanjim razlaganjem bila mi je svrha upozoriti i dokazati,
da taj naš putni paušal, ako je namienjen »za uzdržavanje
« službenih konja, ne odgovara onoj svoti, koja se
za uzdržavanje faktično potroši. — Ako pako taj putni paušal
služi kao odšteta na mjesto »kilometrine«, onda ni u tom slučaju
nije odmjeren u onolikom iznosu, koji bi sbilja odgovarao
kilometrini po šumarih prevaljenoga puta, u vanjskom njihovom
službovanju.


Uzmimo n. pr. da svaki šumar službuje vani u mjesecu
poprečno 10 dana. Svaki taj dan da prevali put -— poprečno


— tamo i natrag 20 kilometara, to bi bilo u 10 dana 200 kilometara,
što čini 200 kilom, a 40 filira 80 kruna mjesečno
ili 960 kruna na godinu.
Naravski, da ima mjesecih u godini, u kojima on prevali
i preko 300 kilometara.
U jednom dakle i drugom slučaju nije uam paušal odmjeren
u onolikom iznosu, kako bi faktično trebao da bude.


Po tome je posve jasno, da mi sa sadanjim našim paušalom
ne možemo izlaziti, već moramo na nj nadoplaćivati. Ako
bi pako tko bio riešen dužnosti držati službenog konja, to
bi sa putnim paušalom smanjenim za 30´´/o još mnogo gorje
prošao, jer kada bi morao kadgod putuje plaćati kola, to mu
nikako ne bi za pokriće tog troška dosegla godišnja odšteta
od 480 kruna.