DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1901 str. 41     <-- 41 -->        PDF

~ 211 —


Ako je taj paušal za »uzdržavanje konja« tada je on za
tu svrhu premalen, Drieći bo konja, moramo uzdržavati i plaćati
i slugu (ili kočijaša).


Račuuajud da plaćamo slugu mjesečno sa . . 12 kruna
(6 for) a njegova obskrba da stoji mjesečno . . 30 »
to potrošimo za slugu mjesečno 42 krune
ili na godinu 12 X 42 krune = 604 krune (ili 252 for.).


Računajud da za 1 konja potrošimo na 1 godinu dana
30 metričkih centih siena a 4 krune . .12 0 kruna — fil.
24 vagana zobi a 2 krune 50 fil. ... 55 » 60 »
10 met. centa slame za nastiranje a 2 K. 40 fil. 24 » — »
kovaču za podkivanje i popravke kola it. d. 48 » — »


ukupno . . 247 kruna 60 fil.
k tomu za slugu 404 » — »
ukupno . . 751 kruna 60 fil.
Držeći ali 2 konja i pribrojiv k tomu istu
svotu za drugog konja 247 kruna 60 fil.
to stoji uzdržavanje 2 konja na godinu . 999 krunu 20 fil.


Mislim, da ovim količinam i cienam ne može nitko prigovoriti,
kao previsokim, jer ja sam ih baš za to uzeo niže nego
faktično jesu, samo da mi se ne bi u tom smjeru moglo prigovoriti.


U gradovih i većih mjestih biti će potrošak naravno i
znatno veći.
Ovim računom pokazao sam, da nam paušal od 700 kruna
ne dostaje niti za uzdržavanje 1 konja.


Nu čini mi se, da ima malo šumarah (barem u gorovitih
predjelih) koji drže samo 1 konja, a to naprosto zato, jer jedan
konj ne može izdržati napora čestog putovanja šumarevog.


O tom imadem ja žalostno izkustvo. Držao sam naime i
ja u početku 1 liepoga i zdravoga konja. Nakon jedno i pol
godišnje uporabe, uz dobru hranu, dobru štalu, izvrstan red,
obolio je (osipljivio), ter postao za dalnju porabu nesposoban,
četiri put slao sam ga u Karlovac na sajam i nudiše mi za
njega 18, 19, 20 i 22 for. Kašnje se slučajno namjerio na nj