DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1901 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 210 —


»Ne samo, da nije suvišno o jednom te istom predmetu
više puta razpravljati i u javnosti pisati, ved je to upravo potrebno,
ako se želi postići svrha, za kojom težimo«.


U broju 5. »Šumar, lista« od godine 1900. čitam na početku
članka, gornjega naslova, sliedeće: »Visoka kr. zem. vlada
naredbom od 23. I. 1900. broj 30.844. ex 1899. pozvala je
sve gospodarstvene urede, da podnesu svoje mnienje ob osnovi
sastavljenoj po kr. vlad. rač. uredu, na temelju čega bi se
onda izdala obća naredba, kojom bi se uredile putne, povjerenstvene,
zamjeničke i selitbene pristojbe činovnika i urednikš,
imovnih občina, načinom sličnim, kako je to banskom naredbom
od lO. travnja 1899. broj 1581. Pr. uredjeno za autonomne
činovnike i službenike«.


Iz toga sam članka doznao, da se je ciela stvar ticala
najviše nas šumarah-upraviteljah šumarijah. Čudno mi je ipak
da se u tom predmetu nije — barem od strane gospodarstvenih
uredah — saslušalo i mnienje »alterae partis« a taj »altera
pars« upravo smo mi, kojih se to tiče.


Da bi to dobro bilo, držim več s toga, što mi s^mi najbolje
znamo i dutimo, kako nam je u tom pogledu. S druge
strane, što sam čuo, (da li je istina ili nije, za to ne mogu
jamčiti — jer velim, da sam čuo, dakle od drugoga) da se je
našao jedan gospodarstveni ured, koji je na gornju visoku naredbu
odgovorio: »da šumarom ne treba ništa više, jer da
imaju i previše!?«


Sredom je to t)io samo jedan takav odgovor ili izvješće.
Težko li ga nami, da su svi takovi!


Pošto dakle taj predmet do sada uredjen, odnosno konačno
riešen nije, mislim, da ne će biti s gorega, da se barem u
kratko s njim pozabavim.


Putni paušal za uzdržavanje službenog konja, opredieljen
je za kot. šumare, kao upravitelje šumarija, sa 700 kruna
(350 for.) godišnjih.


Ja ni danas nisam na čistu s time, imade li taj paušal
služiti sbilja za »uzdržavanje konja« ili je to odšteta na mjesto
»kilometrine«. Jedno od ovoga dvojega jest svakako.