DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1901 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 209 —


iznos a — pravedno izrekao, a i samim okrivljenikom ne bi
se nikada u tom pogledu naniela nepravda, kako im se sada
čini, gdje ih kr. kot. sudovi osudjuju na platež odštete u onoj
nepravednoj visini, kako to privatni tužitelj zahtjeva ili u prijavi
označi.


Konačno taj postupak ne bi bio ništa novoga, nego bi
bio sasma na zakonu osnovan, jer §. 73. šumskoga zakona
kaže: »Da vlasti uzmognu pouzdano saznat kolika
je šteta, imadu službenici od lugarstva,
(to se ima smatrati šumarstva , jer lugari ne mogu visinu
štete ustanoviti) kako način tako i veličinu štete
prosudjivati i t. d. U tom paragrafu je dakle naznačeno,


da vlasti uzinoguu pouzdano saznat, a pod vlasti mora


se smatrati koli politička vlast toli i sudbena vlast, prema
čemu se i kr. kot. sudovi imadu držati propisa označenih u
§§. 74., 75. i 76. šum. zakona, što se do sele nije provadjalo
pak se to mora naredbenim putem odrediti.


U svim pako slučajevima, gdje je donesena osuda na temelju
krivih prociena šumskih šteta, imali bito se ustanoviti, te
slavna kr. državna odvjetničtva, ureda radi, ustati na obranu
krivo uporabljena zakona.


Putni paušal i dnevnice šumarskih činovnika
imovnih obćina.


u broju 5. »Šumarskog lista« od godine 1900. bilo je
govora 0 tomu predmetu; a razpravljalo i pisalo se više puta
i prije, pak unatoč svemu tomu, čini se kao »da smo tamo,
gdje smo i prije bili«. Neka mi se s toga ne zamjeri, da ovimi
redci tu stvar ponavljam.


čineći to, pada mi na um princip nekog učenog Engleza,
čijeg se imena ovaj čas ne sjedam, koji kaže: