DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1901 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 201 —


Kako je nama šumarima to proganjanje štetočinaca najsvetija
dužnost, tako opeta moramo s druge strane nastojati,
da kod procienjivanja šumskih šteta uajsavjestuije postupamo,


t. j, šum sk0-0dštetne iznose točno procienjujemo, e da
se kaznena, oblastna ili sudbena presuda na istinitoj podlozi
osniva, naime, da se i okrivljeniku, kad se i kazniti mora, ne
nanese nepravda. To je bila i intencija zakonodavca, koji se
je stvarajuć osnovu sadašnjeg obdeg šumskog zakona, u §. 74.
za to pobrinuo, gdje kaže: »Ako osoblje šumkoganadzorstva
nije pod upravom urednika šumskih, ili
ako prijava o štetah bude učinjena .po drugih
osoba a ne po osoba šumskoga nadzorstva, ima
vlast politička za procieiijenje štete pozvat ili najbližega
urednika šumskoga ili ako takovih
urednika neima, kojega nepristranoga vještaka,
koji će se zato osobito zapriseći«.


Bez dvojbe je dakle, da se ustanova ovoga paragrafa, proteže
lih n a p r o c i e u j i v a n j e šumskih šteta u samoill liredu,
prije nego li se kazneni postupak proti štetočincu povede, a
to za onaj slučaj, kad prijava stigne oblasti od drugih osoba,
koje nisu stručnjaci. U takovih slučajevih mora kr. kot oblast
svestrano izpitati stranku i pobilježiti data, a ako su podatci
nedostatni ili ako kr. kot. šumar ne može na temelju istih odštetu
ustanoviti, tada se obzirom na prištednju troškova može
odrediti koji bliži, bolje upućen lugar, da na licu mjesta izpita
pružene podatke, na temelju kojih će se prociena u uredu
obaviti moći


Pita se sada, kada može nastati slučaj, da kr. kot. oblast
odredi očevid na lic u mjest a u svrhu izvidjenja i prociene
šumske štete po svojem šumarskom izvjestitelju, kako to §. 75,
šum. zakona odredjuje, t. j. »Ako se obnadju temeljite
sumnje proti izpravnosti prociene učinjene
glede koje štete, ima vlast politička izaslat
svoga naredjenika na samo mjesto, koji će dat
štetu izvidit i procienit i t. d.