DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1901 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 195 novih
servitutah sa 10—100 frn., neobdržavanje gospodarstvene
osnove sa 20—-500 frn., protuzakonita drvarenja u šumah stojećih
pod javnim nadzorom sa 1—10 frn. po m´, zanemarenje
propisnog pošumljenja sa 20—100 frn. po ha, uporaba zabranjenih
nuzužitaka sa 5— 500 frn. i t. d.


Ne obavi li sam sumovlastnik nuždne šumske radnje, obave
se iste na njegov trošak po nalogu kantona. Uporaba novčanih
globah prepuštena je kantonskim upravam.


Kazne za šumske štete, kao i naloge glede šumskih požara,
vjetrova, šteta po zareznicih i t. d. izdaju kantoni. —


Šumarsko pokušalište je sljedećim načinom organizovano:


Središnji zavod za šumarsko pokušalište podredjen je nadzoru
i vrhovnom rukovodstvu povjerenstva, koje je od saveznog
vieća, već prama prilikama, od 5 ili 7 članova sastavljeno.
Istom povjerenstvu pripada predsjednik školskog savjetničtva i
vrhovni šumarski nadzornik ureda radi; ostali članovi, od
kojih trojica moraju biti vješti šumarski činovnici iz kantonah,
birani su od strane saveznog vieća na tri godine. Ova tri
člana iz kantonah, nakon izminuća trogodišnje službene periode
ne mogu više birani biti. Predsjedničtvo pripada predsjedniku
švicarskog školskog savjetničtva. Ovo povjerenstvo sastaje se
11 pravilu tri puta godišnje, a u medju vremenu rukovodi poslove
sam predsjednik školskog savjetničtva kao vrhovni predstojnik
pokušališta. Povjerenstvo bavi se: sastavkom godišnjih poslovnih
nacrta, preizpitivanjem računa i godišnjih izvještajah, predlogom
godišnjeg budgeta tog zavoda, naredbom proglašenja iztraženih
i motrenih podataka, predložnim pravom za izbor predstojnika i
dvijuh glavni asistentah, te za izbor pomoćnika za šumski vrt i
meteoroložku postaju, sastavljanjem daljnjih i nuždnih predloga
i t. d.


Neposredno rukovodstvo spomenutog zavoda predano je,
na predlog nadzornog povjerenstva, po saveznom vieću zaoto
opredjeljenom učitelju šumarske škole. Isti sudjeluje kod sjednica
nadzornog povjerenstva uz pravo glasa. Tomu profesoru
kao ravnatelju šumarskog pokušališta dodjeljena su dva asistenta