DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1901 str. 62     <-- 62 -->        PDF

SADRŽAJ.


strana
Tangencijalna promjerka ili tachjdendrometar. Piše Mirko
Puk, žup. šumar, nadzornik u Zagrebu. (Svršetak). . . 113—142
0 poučnom izletu slušača kr. šumarske akademije zagrebačke


u gor. Krajinu i hrv. Primorje. (Svršetak) 142—151
0 šumskim štetama. Napisao Manojlo Divjak 151—157
Listak. Osobne viesti: Imenovanja i premještenja. — Umrli. 157—158


Zakoni i normativne naredbe: Okružnica kr. hrv.-slav.dalm.
zemalj. vladi, odjela za unutarnje poslove od


18. veljače 1901. br. 8111. upravljena na sve područne
kr. žup. oblasti, kojom se iste pozivlju da
imaju u buduće strožije postupati kod izdavanja
svjedočba prigodom obdržavanja izpita za lugarsku
odnosno šumarsku tehničku službu povodom stiglih
pritužba, da lugari koji su taj izpit položili ipak
dovoljno sposobni za lugarsku službu nisu. . . . 158—159
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo 159—160
Promet i trgovina. . . 160—161
Različite viesti: Zakon, kojim se preinačuju neke usta


nove zakona od 22. siečnja 1894. o uredjenju šu
marsko-tehničke službe kod političke uprave u kra-
Ijevinah Hrvatskoj i Slavoniji. — Pokus sa tachjdendrometrom
g. šumarskog nadzornika M. Puka,


— Razlozi velikog gubitka na divljači za strogih
zima godinah 1895., 1897. i 1900. — Obnova carinskih
ugovora sa Njemačkom i naše šumarstvo.
— Nova divljač u nekih srednjoevropskih lovištih.
— Da se mlade šumske biljke obrane od divljači. 161—165
Uplaćena članarina 165—168
Natječaj i oglasi 168—171