DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1901 str. 60     <-- 60 -->        PDF

— 170 —


Broj 45.727.


Oglas.


Od strane kr. zemaljske vlade odjela za unutarnje poslove, stavlja
se ovime do sveobćeg znanja, da će se u smislu normativne naredbe od


18. listopada 1886 broj 33094 i od 21. svibnja 1890. broj 12782, državni
izpit za samostalno vodjenje Šumskoga gospodarenja u proljetnom
roku godine 1901. obdržavati dne 10, i sliedećib danah mjeseca travnja
godine 1901.
Odnosne u smislu citirane naredbe pod brojem 33094 ex 1886.
sastavljene i propisno biljegovane molbenice, imadu se neposredno upraviti
na osobu predsjednika izpitnog povjerenstva gospodina Roberta
Fischbacha, kr. zemaljskog šumarskog nadzornika, u Zagrebu najkasnije
do 24. ožujka 1901.


U Zagrebu, dne 20. veljače 1901.


Kr. hrv.-slav-dalm. zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove.


Broj 4358 g. 1900.


Oglas.


Usljed zaključka obćinskoga vijeća dne 31. ožujka 1900. razpisuje
se natječaj na mjesto obćinskos^a šumara za političku obćinu Trogir,
kotara Spljetskoja.


S tom službom skočana su ova beriva :


1) Godišnja plaća od K. 1200 pretplativa u mjesečne obroke i to
iz obćinske blagajne K. 700 a od c. kr. poreznoga ureda K. 500 (na
ime K. 300 od zemaljskoga odbora i K. 200 od c. kr. namjestničtva) ;


2) Putni paušal od K. 240.


Natjecatelji imaju up aviti svoje redovito biljegovane molbenice na
podpisano obćinsko upraviteljstvo do 31. ožujka t. g. obloživ ih sa:
a) krsnim listom;
b) svjedodžbom političke vlasti vrhu ponašanja;
c) svjedodžbom o svršenim šumskim naukama, eventualno o već
položenu izpitu za samostalno vodjenje šumarskog gospodarstva;


đ) sa curriculum vitae i opisom dosadašnjega službovanja;


e) dokazom da poznaje hrvatski, a po mogućnosti i talijanski jezik.


Od ohcinskog upraviteljstva


Trogir, 10. veljače 1901.


Načelnik: Prisjednik:


Puović. Dr. Kamber.