DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1901 str. 59     <-- 59 -->        PDF

— 169
Broj 9427.


Oglas.


Kr. hrv. slav. dalm. zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove
prodaje na zemaljskom dobru Božjakovina 20.000 komadah šaranah,
legla god. 1900., 8—15 cmtr. velikih, uz cjenu od 1 E. po 100 komadah.


Po redu stizajućih naručabah razašiljati će se ribe u drvenim posudama
uz shodnu uputu željezničkog osoblja kao brzovoz.


NaruSbe valja upraviti pismeno na kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljsku
vladu, odjel za unutarnje poslove ili jih podnieti kratkim putem gospodarskom
odsjeku kr. zemaljske vlade (Opatička ulica broj 6.).


Kupovnina se podmiriva poštanskim pouzećem pošiljke.


Neprispiju li ribe žive na željeznič]ju postaju, do koje se odpremiti
imadu, poslati će se naručitelju ponovno isti broj ribah, nu dopremni će
trošak i taj put nositi naručitelj.


U Zagrebu, dne 6. veljače 1901.


Za bana:
Dr. Ivo Mallin, kr. banski savjetnik v. r.


Broj 12.580.


Oglas.


u smislu naredbe kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove
od 5. siečnja 1883. broj 21.295 ex 1881. obdržavati će se izpit za računarsku
struku kod gospodarstvenih uredah u bivšoj hrv.-slav. vojnoj
Krajini dne 11. i sliedećih dan ah mjeseca ožujka t. g. u šumarskom
odsjeku ove kr. zemaljske vlade, pred povjerenstvom, koje je
u tu svrhu postavljeno.


Oni kandidati, koji se žele podvrći rečenom izpitu, imaju za dozvolu
polaganja istoga izpita svoje propisno obložene molbenice najkasnije do


1. ožujka t. g. podnieti kr. zemaljskoj vladi, odjelu za unutarnje poslove,
putem predstavljenog ureda odnosno nadležne političke oblasti.
Kr.
hrv.-slav.-dalm. zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove.
u Zagrebu, dne 9. veljače 1901.


Za bana:
Krajcsovics v. r.
13