DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1901 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 168 —


Petrinja prinos (za g. 1901.) 20 K.; Nadšumar Ivan Tropper, Vinkovci
članarina (za g. 1901.) 10 K.; Brodska imov. ubc. Vinkovci (prinos za


g. 1901.) 200 K.; Grad Križevac (za g. 1901.) 20 K. ; Grad Karlovac
(za g. 1901.) 20 K.; I. banska imov. obć. Glina (za g. 1901.) 20 K.;
Grad Varaždin (za g. 1901.) 20 K.; Grad Koprivnica (za g. 1901.) 20 K.;
Vjek. pl. Blasich, Sisak (za g. 1901.) 20 K.; Nadšumar Marianyi, Zagreb
(zaostala članarina do konca 1900.) 42 K.; Gjurgjevačka imovna
obć. Belovar (prinos za g. 1901.) 40 K. ; Kr. drž. šumsko ravnateljstvo,
Zagreb (predbrojnina za 17 šum. listova) 170 K,
U Zagrebu, 28. veljače 1901.
Predsjedničtvo hrv.-slav. šumarskoga đružtva.


Broj 15!8. —1901.


Natječaj.


Na temelju visokovladne naredbe broj 86964 ex 1900. od 28. siečnja
1901. i usljed zaključka gospodarstvenog odbora od 25. veljače tg.
toč. 1. sjedničkog zapisnika, razpisuje se ovime natječaj za popunenje
dvajuh mjesta Šumarskih pristava kod gospodarstvenog ureda, koji će se
upotriebiti kod taxacionalnih radnja prigodom revizijah gosp osnova.


Sa svakim od ovih mjesta skopčana je godišnja plača najnižeg
stepena XI. dnevnog razreda od 1000 kruna i stanarina od 360 kruna,
uz pravo zaračunavanja putnih troškova po postojećih obćenitih propisih
za činovnike, koji ne uživaju putni paušal.


Molbe obložene sa:


1. krstnim listom ;
2. svjedočbom o svršenih šumarskih naucih;
3. svjedočbom o položenom višjem šum. drž izpitu za samostalno
vodjenje šumskoga gospodarstva;
4. izpravami o dosadanjem službovanju;
5. liečničkom svjedočbom o podpunom tjelesnom zdravlju;
6. svjedočbom nadležne oblasti o moralnom i političkom ponašanju
imadu se do 1. travnja tg. putem predpostavljene oblasti ili ureda upraviti
na podpisani gospodarstveni ured.
Prednost imadu oni molitelji, koji se mogu izkazati povrh gore
označenih dokazala, da su kod uredjenja šumskog gospodarstva predradnjami
uspješno jur dulje vremena upotrebljeni bili.


Gospodarstveni ured gjurgjevačke imovne obćine.
u Belovaru dne 1. ožujka 1901.