DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1901 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 165 —


ugodan. Tinamu visok je oko 36 cm., dobro odoljeva raznim nepogodam
i malim se zadovoljava; on živi pojedince a ne u jatima, nu uza sve
to zna ga mnogo biti na mjestih, koja mu prijaju. U južnoj Americi drže
meso te divljači jednim od najtečnijih. U Francuzkoj pravljeni su već
i prije pokusi s ovom vrstom divlje peradi, te su vrlo dobro uspjeli i
ta se je nova divljač u nekih, tamošnjih lovištih već i aklimatizovala.
Tinamu gnjezdi na zemlji u kojem grmu ili u visokoj travi. U gnjezđu
ima po 7—9 jaja tamno sive boje koja zanosi na ljubičasto, a ta se jaja
cakle, kao da su polirana. Francuzi po svojih glasilih pišu, da je tu
divljač moći još laglje udomiti od gnjetela. — Kako je podneblje Francuzke
gotovo jednako našem u gor. Hrvatskoj i Slavoniji, bilo bi vriedno
i kod nas možda s tom divljači pokušati, a najzgodniji bio bi kraj za te
pokuse svakako naša hrv. i slav. Podravina i Pođunavje. — U gore
spomenutom listu iz kojega ovo vadimo ima i liepa slika tog tinamu.


Da se mlade šumske biljke obrane od dirljaci — gdje takove
mnogo ima — poznato je kao najbolje sredstvo namazati ih kakovim
mazilom. To se u velikoj mjeri i radi po Ceskoj i austrij. Alpama, gdje
uz množinu jelena i srna ne bi gotovo moguće bilo mlade biljke uzčuvati,
a da se one tako ne štite. Raznimi se je mazili pokušalo, pa su u
Hessenskoj i to u tamošnjih državnih šumarijah došli do izkustva, da je
najbolje Schubertovo mazilo. To mazilo je smjesa od ´/a—Vs ilovače,
´/g—% govedje balege i Vs—V5 katrana, i to katrana od drva. Ta se
smjesa dobro izpremješa, prilivajuć joj vode toliko da bude kao kaša, ali
ne preriedka. Mazanje se može obaviti rabeć kefe i posebna neka u tu
svrhu načinjena kliešta, ali sve to nije tako dobro kao radnja golom rukom.
Radnik uzme medju tri prsta malo ovog mazila i kojih 5 cm. izpod vrha
biljke, biljku primi i .prema vrhu namaze. Terminalni pupoljak neka
radnik poštedi koliko je moguće. Ovako namazane biljke divljač ne će
ni dotaknuti. Da se ruke bolje čuvaju dobro da radnik obuče kakovu
staru rukavicu na ruku.


Uplaćene članarine od 1. rujna 1900. do konca godine 1900.


A). Članarine I. razreda: M. Majer 10 K. (g. 1900.); Milan
Žibrat 10 K. (g. 1900.); Mate Kovačina 10 K. (g. 1900.); A. Borošić
30 K. (g. 1898—1900.); A. pl. Aue 30 K. (g. 1898—1900.); R. Erny
14 K. 08 f. (g. 1899 11900); A. Kern 10 K. (g. 1900.); S. Sutlić
30 K. (g. 1898-1900.); Ivan Beck 10 K. (g. 1897.); Tomo Bogoević
10 K. (g. 1900.); Dušan Popović šumar 10 K. (g. 1900.); Ivan Grčević
10 K. (g. 1900); Stjepan Csikoš 40 K. (g. 1897.-1900.); Julio Vra
ŠUMARSKI LIST 3/1901 str. 56     <-- 56 -->        PDF

— lee —


ničar 10 K. (g. 1900.); Nikola Abramović 10 K. (g. 19C0); Bogoslav
Hajek 10 K. (g. 1900); Sava Miktinović 10 K. (g. 1900); Josip Kiseljak
30 K. (g. 1898.—1900); Ladislav Adamek 40 K. (g. 1897.—1900);
Obrad Peižić 40 K. (g. 1897.-1900); Vinko Benak 10 K. (g. 1900);
Rikard Lang 10 K. (g. 1900); Ante Renner 20 K. (g 1899 i 1900.);
Jovo Metlaš 20 K. (g. 1899 i 1900.); Milan Škorić 20 K. (g. 1899 i 1900.);
Vilim Dojković 5 K. 80 f. (g. 1900.); Mile Maslek 10 jK. (g. 1900.);
Dragutin Polašek 34 K. (g. 1897.—1900.); Albert Rosmanitli 10 K.


(g. 1900.); Lazar Vorkapie članar i upis. 12 K. (g. 1900.); Teodor
Solarić 10 K. (g. 1900.); Erny Rudolf 5 K. 92 f. (g. 1900.); Ferdo
Brođskj 10 K. (g. 1900.); Ante Mark 10 K. (g. 1900.); Matija Grdinić
10 K. (g. 1900.); Dionis Sever 10 K. 1900.); Bogdan Svoboda 10 K.
(g. 1900.); Vinko PaSnik 30 K. (g. 1898.-1900.); Vinko Šmid 10 K.
(g. 1900.); Mijo Mihaljević 20 K. (g. 1899 i 1900.); Isidor Kr6ek 10 K.
(g. 1900.); Fettvadjeff u RušSuku 9 K. 66 f. (g. 1900.); Vinko Nagy
20 K. (g. 1899 i 1900.); Bogoslav Kosović 20 K. (g. 1899 i 1900.);
Dragutin Matizović 10 K. (g. 1900.); Dragutin Giirth 10 K. (g. 1900.);
V. S. Pančoif 9 K. 60 f. (g. 1900); Radivoj Ljubinković 10 K. (g. 1898.);
Aurel pl. Hrušocj za II. polug. 3 K. (g. 1900.); Ferdo Biskup 10 K.
(g. 1900.); Emil Prstec 10 K. (g. 1899.); Oskar pl. Agić 10 K. (g. 1900.);
Anton Patzak 10 K. (g. 1900.); Rudolf Lampe 10 K. (g. 1900.); Ante
Baliževie 10 K. (g. 1900.); Gjuro Koža 20 K. (g. 1899 i 1900.); Ernest
Turković 10 K. (g. 1900.);
B). Članarine U. razreda po 2 Krune: Uroš Šuvaković, Stevo
Miljašević, Stevo Plavić, Blaž Ivančić, Zivan Kerečki, Kuzman Grkovie,
Dušan Popović, Petar Nikolie, Života Delić, Svetozar Cizmie. (Poslao
šumar Dušan Popović). Po 4 krune: Petar Curčić,^ Zivan Ljubičić, Veselin
Budimirović, Milan Soić. (Poslala šumarija Bosut). Joso Dušanek 6 K.
Po 4 krune: Mate Benaković, Stjepan Ištaković, Martin Kladarić, Luka
Dekanić, Martin Benaković, Ivan Zuborović, Pavao Šimić, Franjo Zupanić,
Šumarija Cerna (poslao gospodar, ured u Vinkovcih). Josip Grbac 6 K.


C.) Priposlale šumarije i uredi u ime članarine I. i H.
razreda: Šuma ija Morović 24 K. Šumarija Novagradiška 36 K. Šumarija
u Korenici za lugare 42 K. Gospod, ured u Ogulinu za Članarinu


I. raz. 263 K. Šumar Jovo Metlaš za 21 lugara 42 K. Šumarija N. Gradiška:
upisnine za 8 članova 16 K., 5 lugara po 4 K., 16 lugara po
2 K. Gospodar, ured slunjske imovne obćine za lugare 20 K.
Tečajem
godine 1901. nplatiše: (1. siečnja do 12. veljače 1901.)
Ivan Markulin akcesista članarine 10 K. (2 puta po 5 K.); Križevačka
imovna obćina prinos od 50 K.
Šumarija Rujevac za lugare: Janka Adamovića, M. Stamboliju, Drag.
Lotinu, R. Tomaševića, M. Međakovića, Vašu Durraana, Nikolu Beeka
ŠUMARSKI LIST 3/1901 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 167 —


(novi član) za svakog po 6 K. Tešu Opalića, Sava Popovića po 2 K.
Bamo za „Lugar, viestnik".


Knez. uprava dobarah Ilok prinos od 20 K.; Samar Milaa Weiner
članarine za sebe 10 K.; zatim za 15 lugarah (bez imenične naznake)
30 K. samo za „Lugar, viestnik" ; Šumar Ferdo Biskup članarine 10 K.
Luka Tomljanović članarine za 1900. 10 K. (Prestaje biti članom);
Nadšumarski ured Vinkovci predplata za listove 100 K.; Ratislav Maksie
članarine 10 K. ; Pavao Dianowsky članarine 10 K.; Franjo Althaller
šum. procj. članarina 10 K.; Emil Kundrat članarina 10 K.; Svetozar
Vučković šum. vježb. 2 K. za diplomu ; Vjenceslav Potočnjak članarina
10 K.; Franjo Tušek članarine 4 K.; Jaromir Viđale članarine 10 K.


Šumarija u Novoj Gradiški za lugare : Kalinčića, Matanovića, Mandića,
Nikšiea, Despenića, Širovca, Slovinca po 2 K za „Lugar, viestnik";
Kr. šumski ured Otočac članarina lugarah za I. polug. 1901. 55 K.;
Josip Jakopec 20 K.; Josip Kozarac članarine 10 K.; Šumarija broj II.
imov. obć. brodske (bez imenične naznake) članarina za lugare 30 K. ;
Josip Sacher članarine 10 K.; J. Hlavinka članarine 10 K.; Eduard
Demel članarine 12 K ; Drag. Nanicini članarine 10 K. ; Šumar PuIjević
u Krapini članarine za lugare (bez naznake) 28 K.; V jek. Bubanj
članarine 10 K.; Lambert Zerdik članarine 10 K.; Anton Korab članarine
10 K. ; Slavoljub pl. Nemčić članarine 10 K.; nadšumar Hankonv
članarine 10 K. ; Ladislav Rozgony članarine 10 K. ; Jos. Kuhinka članarine
10 K.; Rud. Sabljić članarine 10 K.


Šumarija gjurgjevačke im. obć. Belovar za lugare: Miju Bašića,
Andr. Gaćešu, Šimu Jakupčevića, Ign. Kodumila, Ivana Kraljića, Stjep.
Medaka, Nik. Pavića, Vašu Popovića, And. Prelec, Gjuro Tandarić, Mart.
Vlahovića po 2 K. za „Lugar, viestnik".


Nadšumar Teodor Basara članarine 5 K.; Šumarnik Madjarević
Članarina 10 K.; šumarnik Ettinger Članarine 10 K. ; Grofa Erd6dy-a
šum. ured Jaska predplata za list (novi predplatnik) 10 K.; Kr. šum.
ured Otočac predplata za listove 100 K. ; Profesor Ivan Partaš članarine
1901. 10 K.; Šum. nadzornik Marino de Bona članarine 10 K.; Revident
Leon Sipek članarine 40 K.; Protustavnik Velimir Stanković članarine
10 K.


Izkaz uplaćenih novčanih iznosa u ime članarine, predplate i -prinosah
u blagajnu hrv.-slav. šumar, društva od 12. veljače do konca veljače 1901.


Vatroslav Malčić u Irenoveu-Ljeskovcu, u ime članarine za „Šum.
list" i „Lugar, viestnik" (za 2 primjerka) 6 K.; II. banska im. obć. u
Petrinji (za g. 1901.) 40 K. ; Gradiška imovna obćina (za g. 1901.)
200 K.; Petrovaradinska im. obć. u Mitroviei (za g. 1901.) 60 K.; Grad