DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1901 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 161 —


Sada već počimaju i prodaje u naših bukovih i četinjavih šuma,
pa je naročito u području kr. šumarskog ureda u Otočcu već jedna znatna
takova prodaja oglašena; redom će sliediti i dražbe kod naših imovnih
obćina bivše gor. Krajine. — Dao Bog boljim uspjehom nego u hrasticih.


Različite viesti.


Zakon kojim se preinačuju neke ustanove zakona od 22.
siečnja 1894. o uređjenju šumarsko-telinieke služlbe kod političke
uprave u kraljevinali Hrvatskoj i Slavoniji, zadobio je previšnju
sankciju i stupa u kriepost sa 1. ožujkom t. g. — Na temelju tog zakona
usliedila su već i neka imenovanja šumarskih urednika službujućih
kod naše političke uprave, koja medju osobnimi viesti u ovom broju našega
lista donosimo.


Pokus sa tachjdendrometrom g. šumarskog nadzornika M.
Puka učinjen je dne 14. pr. mj. pred više naših šumarskih stručnjaka
u Tuškancu s najboljim uspjehom. Izumitelj tog tachjdendrometra g.
Šum. nadzornik Puk protumačio je ponajprije prisutnim tu svoju novu
spravu, kojom će se moći promjeri stabala još do 7 metara u visinu
neposredno očitati, kao da bi se promjerkom mjerili. Pošto je sama teorija
te sprave sasvim jednostavna, može se pojedinac već za nekoliko
časaka s uporabom tog pomagala podpunoma upoznati, a za po prilici
jedan sat moći će se već tako u uporabi tog tachjdendrometra izvještiti,
kao da je već kroz godine s njim radio. Taj tachjdenđrometar za pravo
je samo promjerka bez krakova, koja je nasadjena na štap, pa se može
taj štap našarafljivanjem pojedinih dielova na 5 met. produljiti. Upoznav
se uporabom tog stroja sjetili smo se nehotice na poznatu anekdotu o
Kolumbovom jajetu. Samo očitavanje promjera stabla ne prnža nikakovih
potežkoća, točnost je na 1 cent. moguća, a radnja brzo napreduje. Ta sprava
čini i uporabu promjerke gotovo suvišnom. U praksi će se još možda
maleni nedostatci same konstrukcije izpraviti, pa će ta sprava, držimo,
postati sjegurno mnogovriednim pomagalom kod dendrometrijskih procjena,
naročito onda, kad se želi potank a stablimična procjena obaviti.


Razlozi velikog gubitka na divljači za strogili zima godinali
1895., 1897. i 1900. 0 tom nam piše g. Karlo Bernar d nadšumar


u. m. (Prag, Kraljevi vinogradi, KoUarova ulica br. 7) sliedeće :
„Ne ću da gg. kolege poučavam, nu želim ih samo na nešto važnoga
upozoriti, jer se je i ove zime bojati velikog gubitka na divljači,
pošto se je nadati stroge zime. (I bila je baš oštra zima. Ur.)


Gotovo u svih šumarskih i lovačkih stručnih časopisih tuzemstva i
inozemstva čita se, da je prošlogodišnja zima zbog silnoga sniega mnogo
12