DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1901 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 160 —


fiir Hundebesitzer insbesonđere fiir Jager. Izašlo u Neudammu. Ciena
2 krune 40 filira


Creytz, đie Dressur des Luxushundes. Izašlo u Neudammu.


Denkschrift iiber đie Maassnahmen zur Hebung der Moorcultur
und Torfverwerthung in Oesterreicli, Sonderabdruck aus der „oesterr.
Moorzeitschrift".


Promet i trgovina.


Naša trgovina s drvom po6ela je jako zapinjati. Najbolje to dokazuje
prodaje po našim šumama. Već davno nije bilo saisone u kojoj
bi se hrastova stabla tako teško prodavala, kao u ovoj Svaki gotovo
dan čitaju se po novinama, narožito našim službenim „Narodnim Novinama",
oglasi dražbe stabala, a kad tamo uspjeh je vrlo slab. Evo već
treći puta u ovoj saisoni iznesla je imovna obćina brodska svoje sjećine
na prodaju, pa kojim uspjehom ? ! Kod zadnje dražbe obđržavane 7. veljače
o. g. prodana je od svih 12 na dražbu iznešenih ćestiea*) samo
ona najbolja „Istočna Kusara" procienjena na 132.981 K. uz neznatnu
preplatu (okruglo 135 tisuća kruna), dočim su sve ostale neprodane
ostale. Ova činjenica naše gornje navode najbolje potvrdjuje. Prije su se
domaći i strani trgovci upravo otimali za svaku česticu tih toli glasovitih
hrastika, a sad ih nema skoro ni blizu. Na ostale hrastove šume stižu
sve samo procjene izpod izklične ciene, te su vlastnici prisiljeni i na takove
ponude obzir uzimati, a toga prije nije bilo.


Mi smo već u našem zadnjem izvještaju obćenito o tim razlozima
svoju rekli pa nam je naročito iztaknuti, da se opaža stagnacija u izvozu
u Njemačku, k^vi izvještaji, koje smo od tog vremena po raznih glasilih
čitali, obćenito se tuže na to, da je silna živahnost u graditeljstvu, obrtu
i trgovini, koja je već više godina vladala u Njemačkoj, počela prošle
godine jenjavati. Svuda se opaža upravo stagnacija, stog Njemačka, taj
toli važni konsument našega drva na jedanputa je svoje naručbe stao u
velikom obsegu reducirati, pa su uslied toga počele ciene drva dosta naglo
padati. To je razlog da sad k našim šumskim prodajam ne ima kupaca.


Na prodaju naših sječina upliva svakako i rumunjska konkurencija


o kojoj smo već u posljednjem broju progovorili. U Rumunjskoj je naime
izneseno na prodaju 174 tisuća hrastova od 45 cm. pravog promjera
dalje. To je tako znatna prodaja, da ona mora uplivati i na ciene naših
sječina u hrasticih Rumunjska je u obće počela u novije vrieme u većoj
mjeri izcrpljivati svoje šume, pa i svojim mekanim drvom pravi ona sada
znatnu konkurenciju drvu iz ugarskih četinjavih šuma
* Točan izkaz ovih čestica priobćen je u prošlom broju ovoga lista na str. lOG.