DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1901 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 159 —


Kr. zemaljskoj vladi, odjelu za unutarnje poslove, stigla je pritužba,
da su mnogi lugari,´ako su i providjeni sa svjedoSbom o položenom izpitu
za lugarsku odnosno šumsku tehničku pomoćnu službu, neuporabivi za
lugarsku službu.


Razlog tomu mora biti taj, da se s jedae strane, kod izdavanja
dozvole za polaganje spomenutog izpita, ne pazi dosta pomno dali je dotični
kandidat p o d p u n 0 udovolji o propisanim uvjetom, glede prednaobrazbe
i praktičnog službovanja naročito u šumsk o-tehničkoj
pomoćnoj službi, da smije k ispitu pripušten biti, a s druge strane
opet kod samog izpitivanja nepostupa dost a strogo , prigodom kojom
točno ustanoviti valja, da je kandidat doista stekao temeljito poznavanje
onih predmetah, koji su navedeni u §. 15. ovovladine naredbe od 2.
ožujka 1891. broj 30.551 ex 1890. glede izpitah kandidatah za lugarsku
odnosno šumarsko-tehničku pomoćnu službu.


Povodom tim, obnašla je kr. zemaljska vlada odjel za unutarnje
poslove tu kr. županijsku oblast na gore označeno u praksi stečeno nepovoljno
izkustvo upozoriti i podjedno pozvati, da ovdašnju odredbu od


20. ožujka 1891. broj 30.551 ex 1890., kojom je ustanovljena kvalifikacija
za one kandidate, koji žele da budu pripušteni k izpitu za lugarsku
odnosno šumsko-tehniSku pomoćnu službu, nadalje kojom su propisani
pojedini predmeti iz kojih izpitni kandidat izpit položiti mora, napokon
kojom je odredjen način, kako se izpit obaviti i kandidatom svjedočbe
izdati imadu u cielosti točno, strogo isavjestnoprovadja, da
se tim načinom unapredi uzgoj valjanog lugarskog osoblja, koje će kadro
biti svim zahtjevom službe podpuno udovoljavati.
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Novo je izašlo:


Engler, Wirtschaftsprincipien fiir die natiirliche Verjiingung der
Waldungen mit besonderer Beriicksichtigung der verschiedenen Standortverhiiltnisse
der Schweiz. Izašlo u Bernu Ciena 60 filira.


Mittheilungen iiber die Verhandlungen der Seetion fiir Land- u.
Forstwirthschaft u Montanwesen đes Industrie u. Landwirthschaftsrathes
bei der dritten Tagung. Izašlo u Beču. Ciena 3 krune.


Pfefferkorn, Gelande-Erwerbungen des grossh. badisehen Dommaneniirars
auf dem hohen Schwarzwalde. Izašlo u Karlsruhe. Ciena 3 K.


Ludwig;, die Saalfelder Stadtwaldung von 1876 bis 1901. Izašlo u


Saalfeldu. Ciena 1 krunu 80 filira.
Jacobi, der Schwammspinner und seine Bekampfung. Izašlo kod
Parej´a u Berlinu.
Hilfreieli, der kranke Hund. Ein gemeinverstandlicher Rathgeber