DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1901 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 158 —


kr. šumarskioai povjerenici kod kr. zemalj. vlade u IX. činovnom razredu;
kr. žup. šumar, nadzornika u IX. činovnom razredu kod kr. žup. oblasti
u Zagrebu Mirka Puk a kr. žup. šumar, nadzornikom u VIII. činovnom
razredu; kr. kot. šumare I. razr. u X. činovnom razredu i to Bogoslava
Kosović a dodieljenog na službovanje kod kr. zemalj. vlade kr. žup.
šum. nadzornikom u IX. činovnom razredu kod kr. žup. oblasti u Požegi
a Gjuru Cesarić a do sele pridieljenog na službovanje kr. žup. oblasti
u Požegi kr. žup. šum. nadzornikom u IX. činovnom razredu kod kr.
žup. oblasti u Varaždinu ; kr. kot. šumara II. razreda u IX. činovnom
razredu Milana Z i b r a t a kod kr. kot. oblasti u Jaski kr. kot. šumarom


I. razreda u X. činovnom razredu ; napokon kr. šum. vježbenika kod kr.
žup. oblasti u Zagrebu Dinka Blažič a kr. kot. šumarom II. razreda u
XI. činovnom razredu kod kr. kot. oblasti u Pisarovini, sve sa sustavnimi
berivi; konačno premjestit i iz službenih obzira kr. kot. šumara,
dodieljenog na službovanje kr. žup. oblasti u Varaždinu, Josipa Griinw
a 1 d a kr. kot. oblasti u Varaždinu.
Umrli. Dne 2. veljače o. g. umro je u Pitomači nakon kratko
bolesti kr. drž- nadšumar Ede Po hl, koji je tekar 31. sieenja o. g. nakon
39-godišnjeg uspješnog službovanja uslied vlastite molbe umirovljen;
nadalje je prošloga mjeseca preminuo u mladjahn ;j dobi od 2^ godina
u Trnavi, odakle je i rodom, šumai-ski pristav im. obćine otočke Jeronim
pl. Rukavin a zadnje vrieme upravitelj šumarske izpostave iste imov.
obćine u Babin-potoku. Još kao djak križevačkoga šumarskoga učilišta
bio je pokojnik slabašnog tjelesnog ustroja i trpio je od astme, nu bio
je dobar stručnjak i nada sve strastven i sretan lovac. Za vrieme vanjskoga
službovanja bavio se kad bi mu služba dozvoljavala lovom, te je
više liepih eksemplara razne divljači ubio, a pri tom se je vazda sjetio
na razne naučne zbirke. Od njega ima liep eksemplar velikog tetreba u
zbirci križevačkoga učilišta; od njega je i ona velika medjedica pak divokoza
(jarac) u našem šumarskom muzeju, koje je lovove u našem listu od


g. 1899. tako liepo i opisao. Ne ima sumnje, da bi pokojnik razne naše zbirke
još kojim liepim primjerkom riedke divljači i grabežljivaca usrećio, da
je poživio. Obim ovim višegodišnjim članovima našega družtva, a sad
pokojnicima, zadržala se liepa spomen medju drugovima. „Slava im".
Zakoni i normativne naredbe.


Okružnica Jsr. hrr.-slav.-dalm. zemalj. flade, odjela za unutarnje
posloTe od 18. veljače 1901. br. 8111 upravljena na STC
područne kr. žup. oblasti, kojom se iste pozivlju da imaju u buduće
strožije postupati kod izdavanja svjedoeba prigodom obdrža-
Tanja izpita za lugarsku odnosno šumarsku tehničku službu povodom
stiglih pritužba, da lugari koji sa taj izpit položili ipak
dovoljno sposobni za lugarskn službu nisu.