DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1901 str. 46     <-- 46 -->        PDF

- 156 —
nadničare koji pomažu kod zidanja, dovažaju zemlju i t. d.
Kod ovakovili radnja bi i štetočinci svoj dug odradili, pa bi
ga obćinsko poglavarstvo mnogo lakše natjeralo, da doveze
danas nekoliko kola cigle i tim jedan dio duga oduži, nego
da ide u daleke šume jarke kopati.


Na ovaj način pokazalo bi se tima štetočincima, da oni
ipak moraju svoj dug ma na koji način odraditi i ne bi više
živili u nadi, da će im dug od strane imovne obćine biti
oprošten, pa bi se donekle odbili od silnoga navaljivanja na šume.


Ako li se ne bi htjelo ovim načinom prikraćivati pojedine
obćine u direktnoj novčanoj podpori, tada bi se mogao jedan
dio toga duga odstupiti pojedinim obćinama u svi´hu odrade
javnih radnja u obsegu samih obćina.


Mnoga naša sela leže u blatu i kaljužama preko cijele
godine, što je i po zdravlje opasno, a samo s razloga, što radi
siromaštva ne mogu pored drugih javnih tereta, uvrstiti u svoj
proračun svotu za čišćenje već postojećih i pravljenje novih
neobhodno potrebnih kanala. U mnogim selima mogli bi se i
putevi znatno popraviti dovažanjem šljunka i zemlje, kad bi
za taj posao imali novaca.


Pa i onim bogatijim selima, koja za slične stvari novaca
imadu, bilo bi znatno pomoženo, kada bi te poslove vršili
dužnici na šumskoj šteti, jer bi onda i jedan dio obćinskoga
nameta odpao. I ako na taj način ne bi imala imovna obćina
nikakove direktne koristi, ipak bi bila ta indirektna korist, da
ljudi ne bi toliko štete pravili, jer bi uvidili, da istu, ako i
ne platiti, a ono odraditi moraju. Pored toga bi i mnogi onaj,
koji danas štetu ne da ne može, već ne će da plati u nadi, da će
ista odpisana biti, platio bi tada drage volje, samo da ne mora
ići raditi težke nadničarske poslove.


Osim toga pomoglo bi se pojedinim obćinama u kojima
živi velika većina pravoužitnika, što bi one siromašnije obćine
mnoge radnje, koje im je danas nije moguće preduzeti, tada
mogle provesti, a onim bogatijima odpao bi jedan dio obćinskoga
nameta propisanog u svrhu odrade javnih radnja, a ko