DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1901 str. 61     <-- 61 -->        PDF

— 111 —


šume, a ne može se tim zahtjevom importom lako doskočiti, jer je šuma
u susjednoj Kini malo. Naročito proizvadjaju se u zadnje vrieme u japanskim
šumama u velikoj mjeri željezničke podvlake za sibirsku željeznicu,
pa se u to ime mnogo tamošnje hrastovine potroši. Kako je šumarstvo
u Japanu dobro uredjeno ne ima ipak straha, da bi te šume
prekomjerno stradati mogle.


Cesko šumarsko dnižtvo napravilo je prošle godine prigodom
obdržavane glavne skupštine izlet u šume kneza Lichtensteina. Taj izlet
bio je vanredno posjećen; učestvovalo je naime tomu izletu do osam
stotina izletnika. Svakako je to broj vrlo ogroman i za tamošnje ođnošaje,
nu daje nam ujedno i liep pojam o tom najvažnijem i najstarijem
šumarskom društvu u našoj monarkiji, koje si za unapredjenje umnoga
šumarstva osobitih zasluga steklo.


Broj B50 — 1901.


Ogl


Imovna obćina Križevačka u Belovaru izdavati će ovog proljeća u
svojih šumskih vrtovih i biljevištih u Lamincu, Čazmi, Garešnici i Glavnicama


250 hiljada trogodišnjih omorikovih


150 „ dvogodišnjih omorikovih


lOO „ dvogodišnjih ariševih


30 „ jednogodišnjih osago-biljkah, liepo razvijanih uz primjerenu
cijenu.
Kupiti želeći neka se najave kod podpisatog ureda.


Šunisko-gospođarstveiii ured imovne obćiiie Križevaeke.


U Belovaru 27. siečnja 1901.


Konkurs za dva okružna šumara
i četiri podšumara«


Odobrenjem gosp. ministra narodne privrede pod br. 747 od 10.
januara o. g. razpisuje se konkurs za okružne šumare i podšumare u
kraljevini Srbiji i to:


I. Dva mesta za okružne šumare (Kreis-Oberforster), i
II. Četiri mesta za podšumare (Bezirks-Forster).
Plata godišnja za okružne šumare, godišnje od 2526 dinara (2278" 18 K.)
i ide do 4000 dinara (3636 36 K } i bezplatan stan i ogrev.
ŠUMARSKI LIST 2/1901 str. 62     <-- 62 -->        PDF

, - 112 —


Kvalifikacije i uslovi za prijem za jedne ili druge traže se ovi:
a) da su svršili višju šumarsku školu ili akademiju i na njoj položili


propisane državne izpite;
b) da su položili izpit za samostalno vodjedjenje šumskog gazdinstva;
c) da nisu stariji od 40 godina;
d) da su podpuno zdravi;
e) da su primjerenoga vladanja;
f) da podnesu uverenje o dosadanjem svom službovanju; i
g) da srpski govore i pišu.
Osim svega ovoga, za okružne šumare potrebno je imati najmanje


šest godina šumarske prakse, a za podšumare tri godine.
Prvenstvo imaju Srbi i Hrvati.
Svojeručno napisane molbe sa originalnimi ili vlašću ovjerenim


dokumentima, treba poslati najdalje do 10. marta po novom


kolendaru „Ministarstvu narodne privrede za šumarsko


odelenje". Beograd.


^ Sve domaće i strano


Šumsko sjemenje 1


naročito


Žir hrasta lužnjaka i hrasta kitnjaka


sjemenje voćaka, kao što I sve vrsti gospodarskoga
sjemenja, prodaje uz garantirano najbolju klicavost,
a kraj sniženih željezničkih odpremnih troškova,


r


vrlo jeftino Bela Farago,


vlastnik grijažnice za šumsko sjemenje
i trgovine sa sjemenjem


U Zala Egerszegu u Ugarskoj.
Nagradjen počastnom diplomom, zlatnom i srebrnom kolajnom i priznanicami
mnogih šumskih ureda.


Cienici šalju se na zahtjev badava.


li


Uređjuje Ivan PartaS,prof. šum. akademije u Zagrebu. Tiskara C. Albreeht (J. Wittasek).