DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1901 str. 60     <-- 60 -->        PDF

— 110 —


članku u našem listu o toj stvari pisati Sina se iztraživanja dovrše, pa
ćemo tada biti na čistu glede ovoga zlosretnoga pojava za koji se čitavi
tamošnji kraj osobito zanima.


Uređjenje rieka i transport drva. U susjednoj Njemačkoj vrlo
se mnogo čini, da se urede rieke i izkopaju ogromni kanali, koji će
imati služiti u prvom redu u svrhe jeftinoga transporta onakove robe,
koja ima uz razmjerno malenu vr´ednost veliki objam, a ne može se brzo
pokvariti. Pošto medju takovu robu i drvo spada, to će poboljšanje i
usavršenje tog transporta po vodi mnogo pomoći i šumarstvu. Ponukani
primjerom Njemačke žele razni interesenti i u Austriji, da se pristupi
k usavršenju transporta po vodi, te je 13. prosinca pr. g. obdržan u Beču


t. ZV. „Wasserstrassentag", gdje je o toj stvari viećano, važnost koje
dobro uvidjaju i austrijski šumovlastnici.
PošumljiTanja u Grčkoj- Kako list „Oesterr. Forst- u. Jagdzeitung"
donosi, kani grčka vlada u velikoj mjeri početi sa pošumljivanjem
mnogobrojnih tamošnjih vrletih. TJ tu svrhu uredit će se šumarska služba,
a pozvati na Čelo grčkoga šumarstva priznati stručnjak iz vana; tada će
se i radnjami oko pošumljenja energično početi.


Sabiranje šumskoga sjemenja ore godine već je u glavnom
dovršeno i dobro je izpalo, pa će naročito sjemena bieloga i crnoga
bora biti dosta, a ono jeftino, jer je dobro urodilo, a sabiranje dobro od
ruke išlo. Malo ima razmjerno friškoga smrekovog sjemena, urod nije
bio dobar, nu tog je sjemena još od g. 1897. dosta na zalihi, pa mu
ciena ne će biti visoka. Slabo je urodio ariž, s tog će to sjeme biti
skupo kao i lane, a tako isto i sjeme jelovo. Ovo posljedne medjutim
nije za šumogojstvo od osobite važnosti, jer se jelove šume i onako samo
naravnim načinom pomladjuju. Osobito dobro urodio je borovac. Listače
su popriečno dobro urodile, nu malo ima kinjatnoga žira, naročito slavonskoga
hrasta kitnjaka, pa je s toga i njegovo sjeme skupo.


NoTa tvornica zi preradba drva u Ugarskoj u Karansebesu,
podići će se ove godine, a osjegurana joj je liepa pripomoć od strane
države. Uz obvezu, da će ova tvornica zabaviti bar 200 radnika, osjegurana
joj je državna pripomoć u iznosu od 5000 K. godišnjih, a na
deset godina. Imovna obćina sa svoje strane obvezala se je dati toj tvornici
drvo uz jeftinu eienu iz svojih šumah. Tako se evo radi u Ugarskoj
oko unapredjenja domaće industrije.


Same u Japann počele su se u novije vrieme u velikoj mjeri sječi.
Tomu je uzrok osobiti razvoj domaće industrije, zbog koje su počeli u
novije vrieme uzporedjivati Japan Englezkoj. Japan je naime od negda
pun prekrasnih šuma — o japanskom šumarstvu bilo je u našem listu
potanko govoreno — nu sad stavlja industrija sve veće zahtjeve na te