DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1901 str. 59     <-- 59 -->        PDF

— 109 —


racioDalnoga šumskoga gospodarstva po obće narodno gosp´odarstvo, pa


se je i šumarska služba liepo uredila, te je o tom zadnjih godina i u


našem listu spomena bilo. (Vidi naročito ,Šum. List" br. VII. od g 1899).


0 sušenju jeloTih stabaLa u šumici ..Škamnici". Od prijatelja


stručnjaka koji se sada u kraljevini Srbiji nalazi, primili smo siieđeće:


„U broju XI. „Šumarskog Lista" za mjesec studeni pr. g. čitao sam
crticu o obumiranju jelovih i smrekovih stabala u šumi Škamnici ogulinske
imovne obćine.


0 tom obumiranju slušao sam izmjenjivanje mnenja gospode šumara
ogulinskog kraja, a doznao sam od njih, kakovi se opažaju pojavi
na stablima, koja se suše. Sam nisam promatrao te pojave na licu mjesta,
jer za mog službovanja kod ogulinske imovne obćine ne bijaše jošte tih
pojava na vidiku. Nego, došavši u državnu šumu „Kopaonik" u srezu
StudeniČkom kraljevine Srbije, našao sam u smrekovoj i jelovoj sastojini
u velikoj mjeri obumiranje stabala uz one iste pojave, kako ih naglašivahu
gospoda šumari za stabla u Škamnici.


1 na stablih u Kopaoniku jest glavni pojav razpucanje i sušenje
stabla od vrha i olupljenje kore.


I u šumi Kopaonika jest vladajući vjetar jugozapadni.


Po niom mnenju, nije uzrok obumiranja stabala niti u Škamnici,
niti u Kopaoniku nikakav rareznik niti gljivica nametnica ili grib, već
jednostavna smrzavica.
Zareznik, gljivica ili grib jesu tek, u koliko su se pojavili mjestimice
na pojedinih stablih, zasjeli u obumirajuće stablo od smrzavice.
I ta smrzavica potiče sjegurno iz onih oštrih zima g. 1893., 1894.
i 1895.


Smrzavica stabala usliedila je u veoma nagloj izmjeni jakih jugozapadnih
i sjeveroiztočnih struja, pa je i zahvatila najmladje i najćutljivije
dielove stabla u krošnji i vrbovih debala, koji su onda počeli razpucavati
se sve više i više, i sušiti se! M. Z.


Dodatak uredničtva. Spomenuli smo već na drugom mjestu,
da je g. prof. dr. Hein z na onom materijalu, koji je sveučilištnom botaničkom
zavodu na iztraživanje iz Skamnice priposlan, pronašao nametnika
na četinjami, nu koji je to grib, to će tek svestrana iztraživanja
dokazati, pošto to ni jedan od običnih gribova nije. Da li bi smrzavica bila
prvi uzrok sušenju tih stabala veliko je pitanje, jer se stabla i dalje
suše, prem zime zadnjih godina nisu preoštre bile. Držimo, s toga,
da će valjda taj konstatovani grib biti pravi uzrok zašto se ta stabla
suše, dočim zareznike smatramo i mi tek sekundarnom pojavom. U
ostalom obećao nam je g. prof. dr. A. Heinz, da će on u posebnom