DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1901 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 108 —


odkako su imenovane i zadnje učiteljske sile i otvoren i III. teSaj na
akademiji, postalo je pitanje glede proširenja dosadašnjih prostorija neodgodivom
potrebom, što je i visoka kr. zem. vlada uvidila i dozvolila
potrebita sredstva i pobrinula se, da se to proširenje već jednoč i provede.
U tu svrhu iznajmljena su dva stana u prvom katu u „Šumarskom
domu", koja se nalaze do dosadanjih prostorijab šumarske akademije
— prem inaSe od istih odieljena — i koji su stanovi do sele bili
privatnim strankama iznajmljeni. Vis. kr. zemalj. vlada uzela je u najam
te prostorije od našega družtva i to uz godišnju najamninu od 2000 K.
Do početka ljetnoga semestra izaći će stranke iz ovih stanova i provedene
će biti nuždne adaptacije, te tako konačno doći akademija do toli
nuždnih većih prostorija. Proširenje dosadanjih prostorija bilo je s toga
upravo gorućom potrebom, što nije bilo dosta mjesta za priručne zbirke
te se predmeti istih moraju po škrinjama čuvati, te što ne ima dovoljni
broj kabineta i centralne risaone. — Ujedno je umoljena vis. kr. zemalj.


vlada, da dozvoli nuždna sredstva za daljnje kompletiranje nuždnih naučnih
pomagala. Tako je učinjen i opet daljni korak k usavršenju ovoga
jedinoga našega šumarskoga zavoda.


t l)i\ Bernliard Danckelmann. Dne 19. pr. mj. umro je ravnatelj
kr. pruske šumarske akademije u Eberswaldu dr. B. Danckelmann, jedan
od najodličnijih njemačkih, naročito pruskih, šumarskih stručnaka u dobi
od blizu 70 godina. Pokojnik je bio vrlo uvažena ličnost i u najviših
krugovih, te je odlučno uticao na razvoj pruske šumarske nastave,- jer
je bio pune 34 godine ravnateljem spomenute šumarske akademije. Osobite
si je zasluge stekao nadalje oko uredjenja šumarskih pokusnih postaja
u Njemačkoj, te je bio glavar takovih u Pruskoj. INjegova su vanija
djela: ,Die Abh´lsung u. Regelung der Waldgrundgerechtigkeiten" i
„Gemeindewald und Genossenvvald", osim toga i više dragih prigodnih
djela. On je utemeljio list: „Zeitschrift fiir Jagd u. Porstwesen", a od


g. 1869. izdavao je „Jahrbuch der preus. Forst. u. Jagdgesetzgebung u.
Verwaltung". Pokojni Danckelmann bio je glavni i najvažniji pobornik
za izolirane šumarske akademije, te je njegovom velikom uplivu najviše
pripisati, da nije u Pruskoj šumarska nastava prenesena sasvim na sveučilišta,
već je podieljena na akademija i sveučilište, prem se je većina
tamošnjih stručnjaka izjavila za posvemašnji prenos višje šumarske nastave
na sveučilište.
Izpražnjena šumarsko-upravna mjesta u Srbiji, Donosimo
otraga natječaj vrhu mjesta koja se imaju popuniti u državnoj šumarskoj
službi u kraljevini Srbiji, na koja naročito upozoravamo naše mladje
stručare, jer kod popunjenja tih mjesta prednost imadu Srbi i Hrvati a
mi imamo dosta mladih stručnjaka, kojim prelaz u srbsku službu preporučamo.
U zadnje vrieme počela se i u Srbiji uvidjati osobita važnost