DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1901 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 107 —


Dužice je izvezeno prošle godine:
preko Trsta preko Rieke ukupno


u Francezku 4,526.112 34,884.062 .39,410.174
u Italiju 209,184 964.892 1,174.076
u Portugal (Oporto) 331.627 259.864 591.491
u Englezku 2.400 283.545 285.945
u Alžir — 2 79.099 279.099
u Grčku 8.537 73.292 81.829
u Holandiju " — 68.183 68.183
u Tunis — 20.288 20.288
u Tursku — 6.926 6.926
u Spaniju — 5.690 5.690


uku pno .5,077.860 36,845.841 41,923.701


Kod izvoza sudjelovale su ove tvrdke:
Gairard sa 12.536.002, ConigM & Arch sa 11,980.026, Gaffinel sa
8,809.786, Schadeloock sa 5,803.913, Donnersberg sa 1,335.069, De
Amicis sa 405.779. A. Berger (Zagreb) 367.000, S. & W. HofFmann sa
367.000, G. Glass (Zagreb) sa 327.544 i razni sa 30.535.


U minulom desetgodištu bio je izvoz u pojedinim godinama ovaj:


preko Rieke preko Trsta ukupno
1890. 38,924.017 5,472,172 44,386.189
1891. 60,516.208 7,339.034 67,882.242
1892. 34,218.503 7,230.323 41,448.826
1993. 53,060.84,3 7,017..572 60,078.415
1894. 51,9()3.425 2,512.512 .54,475.937
1895. 31,442.310 2,686.142 34,128.452
1896. 37,035.360 5,208.896 42,244.256
1897. 34,304.815 1,081.225 35,386 041
1898. 34,280.536 3,635.822 37,916.358
1899. 39,661.948 8,38,5.587 48,047.535


popreko na godinu 46,599.425


Izvoz g. 1900. sa 41,923.701 zaostaje dakle za prorezom posljednjih
deset godina za 3,675.714-1. Provenieacija dužice, koja je dovezena na
Rieku nije izkazana.


Različite viesti i sitnice.


Proširenje prostorija lir. šumarslte akademije n Zagrebu.


Već u poSetku moglo se je predvidjati, da dosađanje prostorije kr. Sum.
akademije nisu dostatne, i da će se morati proširiti. ,Ioš prošle naučne
godine, kad je otvoren II. tečaj, postalo je pitanje glede proširenja prostorija
akutnim, te su mjerodavni faktori na tu okolnost upozoreni, nu
još seje moglo nekako, prem težko, čekati na zatraženo proširenje. Nu