DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1901 str. 56     <-- 56 -->        PDF

106


Otok Rajevoselo Vinkovci Ceru a šumarija
ti ´
t_ i c co co ^ C-. O i *-0 5 co -Broj hrpe
)--t
c
f=
r ;
o
o
p
Q
5 ´
>
p^
f=
CK
<;
o
w
Do
a
o<
w So

O
W
B
<1
o t-«
t->
o
o
o
N
P
13
i^
m
P
t-^
cN<
o !
o I
^ I
p
O
m
GP
<
(TI
H.
c
0
SS
©
©
OJ p´
0 5
OS
o<
O i
oc «^
»:i
co0 5
0 5
C5
O
0 3
0 5
K>
O0 0
* -CO
t o
0 5
c n^
^ S
t o
co
t o
>t^
-cj
0 3
C2
CO
-j
h-A
~ J
stojećih
=2.
©
oc
1 1>0 t o 1 0 3 t o n^ 1 1 1 0 5 0 3 ležećih m
o;Oi
O l
>(^
o
-J
Ot
OD
O i
t e
a>
H*
^ 1
0 3
OI
bO
0 0
Oa
O
o
t s
O i
o
0 3
>-^C i
>— ´
NI
cn
tsS
o
O l
OI
o0 3
DO
CO
0 2
ol*»
0 3
O
C l
-a
IO
to(JJ
V-*
o
0 0
t o
rt^^ ]
^
0 2
co"*
0 3
^ J
t o
^
OI
otNS
-3
t o
o
0 3
IO
CD
ukupno
cr p
p
Kubičnih metara gradje

0 3
t *
« 5
0 0
O i
O i
o
rf^
CT
CC
o
< f
O
O i
~o^ N)
CC
CC
o
o :
1-*
co
c
^:i
c
it^
« i
O i
oM^
Cn
co
o
b S
co
o
o i
o
OI
-3
OI o
-Cl
0 20 3
O
OI
0 3
^
OI
oo
oo
(f^
u i
0 2 o
OI
t o
oc
o
oo
0 5
H-
CO
tsS
it^
OI
OI
oo
rfi
co0 3
o
0 0
co o
o
0 3
CD
4 ^
IN O
to
*^
oc c
o
CD
0 3
t o
CO
-: i
t o
o
o
o
Procienbena vrieđnost
u krunama
Udaljenost sječe od že-
Ijeznice ili Save u kilometrih
Prost met. ogrieva koji
imade dostalac na sječi
ostaviti
SS
-1
CĐI ©
cr?
-
n
&.
p --
a O
%
©
o~ ot>s ^ UJ o ; -<
00-^
3 3
a 3
M o
a cj
a a
O i
0 3 o :
t e 03 O 0 0
OD
" EO
t o
0 3
c o CC
^ J
tr
03 2? u-i ri ; 0 3 0 0
t=r
p
o
s,
p
cs
©
OTO
^ fo
Otre
01? -!
i-i P
Ot R
W S 3 s^ ! ^
^ c < e
to
o2
O OC!
^ P
< c
o m
^ p
o cr«
^ p S