DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1901 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 104 —


Promet i trgovina.


Zaključena je trgovačka bilanca obzirom na trgovinu s drvom za
netom minulu god. l´JOO. Ta bilanca ako i pokazuje, da je u prošloj
godini bio eksport znatan i da je izvoz porasao, ipak se iz nje vidi, da
nije eksport porasao u onoj mjeri kao prijašnjih godina. Naročito se
opaža, da je nastala neka stagnacija u poslovima sa Njemačkom, tim
najvažnijim konsumentum drva naše monarkije. Dočim se prije nije moglo
dosta drva za Njemačku nasmagati i tamošnji bi se konsumenti otimali
za robu i plaćali najveće ciene, sad mnoge zalihe ne nalaze kupca i drvo
je počelo u cieni padati. Nazadak se opaža u pojedinim vrstima robe.
Tako je sada mnogo slabija prodja mekanih i tvrdih trupaca. Potonja
okolnost važna je za nas, jer se tiče hrastovih trupaca. Ujedno je manje
izvezeno rezane i tesane robe. Potanje o tom pokazuje sliedeea skrižaljka
u kojoj smo sastavili pregled izvoza po glavnim vrstima robe za trienium
1898.—1901.


I francuska dužica nije prošle godine tako išla kao predprošle.
Kakov je promet na tom trgu bio, pokazuje doljni pregledni izkaz u
u kojem su ujedno izkazane one množine dužice, koje su tečajem zadnjih
deset godina izvezene.


Kraj ovih prilika nije se čuditi, da i naše prodaje nepokazuju baš
povoljnih resultata, naročito u slavonskim hrasticima, koji su sposobni
za proizvadjanje robe najfinije vrsti. Mislimo time na dražbe kod kralj,
nadšumarskog ureda i brodske imovne obćine u Vinkovcih. Te dražbe
kan da se ne mogu ove saisone dokrajčiti. Imovna občina brodska još
sveudilj ima 12 neprodanih sječina, koje će uz snižene ciene 7. veljače
na ponovnu ^ već treću — dražbu doći. Da naši cienjeni čitaoci vide,
koji su to objekti i na koju su svotu procienjeni donosimo niže pregled
tih objekata.


K nepovoljnoj okolnosti, da je naime eksport na sjever popustio,
dolazi još jedna nepovoljna okolnost, kojoj se nepovoljne posliedice naših
dražba takodjer djelomično pripisati moraju, a to je rumunjska konkurencija.
U Rumunjskoj oglašena je prodaja od više tisuća hrastova uz
primjereno jeftine ciene, te ne ima sumnje, da je to neposredna i osjetljiva
konkurencija za naše hrastike, pa će se morati naši šumovlastnici
odlučiti na prodaju uz umjerenije ciene.


Uz znatno slabiji eskport na hrastovim dobro se još drži eksport
naše četinjave robe, jer ta sva gravitira na jug, gdje su trgovačke konjunkture
povoljne. Samo sa bukovinom posao je sveudilj slab, prem se
upravo iz sjevernih predjela čuje, da na tamošnjih tržištih dovoljno bu
ŠUMARSKI LIST 2/1901 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 105 —


kovine ^*> ^´^´^, dapače su neki obrtnici u Ceskoj javno izrazili, da je
ugrožen sam njihov obrt uslied pomanjkanja bukovine. To je medjutim
pravo Sudo, jer bukovine ima i na sjeveru naše mouarkije i više nego je
treba. Bilo bi ipak dobro, da naši domaći drvotržci poemu više isa sjevernimi
tržiSti računati, nu baš su ti uaši krugovi vrlo konservativiii, te
se čitava naša trgovina već kroz decenije iste kolotečine drži.


bto se tiče izvoza drva iz čitavog našeg carinskog područja, pa


uzev u obzir samo zadnje 3 godine bio je:


drva iz austro-ug


Trupci (tvrdo drvo).


» » j?


n n »


Trupci (meko drvo)


:t n ??


n n n


Tvorivo (^tvrdo)


t n
V »


Tvorivo (meko)


n )j
» »
Dužica


»


!>
Željezničke podvlake


I) »


V 1


Piljena roba (tvrda)


n Tt »


Tj V J:


Piljena roba (meka)


jj " ;j


» n n


ar ske monark
Godine Vagona


1900. 9968
1899. 9154
1898. 7526
1900. 189709
1899. 181130
1898. 162785
1900. 4863
1899. 5431
1898. 3432
1900. 17804
1899. 22699
1898. 17324
1900. 14007
1899. 14802
1898. 12926
1900. 14582
1899. 12718
1898. 8727
1900. 20695
1899. 17658
1898. 14514
1900. 125622
1899. 116327
1898. 107646


ije g. 1898—1900,


Vriednost u K.
9,346.373
8,254.952
6,971.398


84,855.958
75,227.379
64,431.930
4,749.233
5,019.512
3,474.864
10,111.220
12,991.709
9,298-870
18,743.536
18,617,934
17,342.520
7,189.507
6,248.458
3,977.326
26,258.211
22,716.610
18,711.054
85,144.440
78,739.639
70,263.804
ŠUMARSKI LIST 2/1901 str. 56     <-- 56 -->        PDF

106


Otok Rajevoselo Vinkovci Ceru a šumarija
ti ´
t_ i c co co ^ C-. O i *-0 5 co -Broj hrpe
)--t
c
f=
r ;
o
o
p
Q
5 ´
>
p^
f=
CK
<;
o
w
Do
a
o<
w So

O
W
B
<1
o t-«
t->
o
o
o
N
P
13
i^
m
P
t-^
cN<
o !
o I
^ I
p
O
m
GP
<
(TI
H.
c
0
SS
©
©
OJ p´
0 5
OS
o<
O i
oc «^
»:i
co0 5
0 5
C5
O
0 3
0 5
K>
O0 0
* -CO
t o
0 5
c n^
^ S
t o
co
t o
>t^
-cj
0 3
C2
CO
-j
h-A
~ J
stojećih
=2.
©
oc
1 1>0 t o 1 0 3 t o n^ 1 1 1 0 5 0 3 ležećih m
o;Oi
O l
>(^
o
-J
Ot
OD
O i
t e
a>
H*
^ 1
0 3
OI
bO
0 0
Oa
O
o
t s
O i
o
0 3
>-^C i
>— ´
NI
cn
tsS
o
O l
OI
o0 3
DO
CO
0 2
ol*»
0 3
O
C l
-a
IO
to(JJ
V-*
o
0 0
t o
rt^^ ]
^
0 2
co"*
0 3
^ J
t o
^
OI
otNS
-3
t o
o
0 3
IO
CD
ukupno
cr p
p
Kubičnih metara gradje

0 3
t *
« 5
0 0
O i
O i
o
rf^
CT
CC
o
< f
O
O i
~o^ N)
CC
CC
o
o :
1-*
co
c
^:i
c
it^
« i
O i
oM^
Cn
co
o
b S
co
o
o i
o
OI
-3
OI o
-Cl
0 20 3
O
OI
0 3
^
OI
oo
oo
(f^
u i
0 2 o
OI
t o
oc
o
oo
0 5
H-
CO
tsS
it^
OI
OI
oo
rfi
co0 3
o
0 0
co o
o
0 3
CD
4 ^
IN O
to
*^
oc c
o
CD
0 3
t o
CO
-: i
t o
o
o
o
Procienbena vrieđnost
u krunama
Udaljenost sječe od že-
Ijeznice ili Save u kilometrih
Prost met. ogrieva koji
imade dostalac na sječi
ostaviti
SS
-1
CĐI ©
cr?
-
n
&.
p --
a O
%
©
o~ ot>s ^ UJ o ; -<
00-^
3 3
a 3
M o
a cj
a a
O i
0 3 o :
t e 03 O 0 0
OD
" EO
t o
0 3
c o CC
^ J
tr
03 2? u-i ri ; 0 3 0 0
t=r
p
o
s,
p
cs
©
OTO
^ fo
Otre
01? -!
i-i P
Ot R
W S 3 s^ ! ^
^ c < e
to
o2
O OC!
^ P
< c
o m
^ p
o cr«
^ p S