DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1901 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 103 —


Kr. zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove, opazila je, da kr.
županijske oblasti obredjuju u vlastitom djelokrugu putne dnevnike
svojih činovnikah, koji putuju u poslu i na teret krajiških imovnih
obćinah.


Povodom toga odredjuje se ovim, da kr. županijske i kotarske
oblasti ne smiju u buduće putne dnevnike područnog osoblja obredjivati,
kada isto putuje na trošak krajiških imovnih obćinah, već će imati
putne dnevnike dostaviti gospodarstvenom uredu dotične imovne obeine
u svrhu, da ih ovamo na izpitanje i obredjenje podastru.


Gospodarstveni uredi krajiških imovnih obćina pozivaju se podjedno,
da imadu u takovom slučaju putne dnevnike činovnikah političkih oblastih,
koji su bili u istom povjerenstvu, zajednički, a ne kao dosele svakoga
posebice, ovamo na obredjenje predložiti.


Što se kr. županijskoj oblasti znanja i budućeg točnog obdržavanja
radi ovim odpisuje uz priklop dovoljnog broja otisaka ove naredbe u
svrhu nadieljenja područnih kr. kot. oblastih.


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Novo je izašlo:
Steiii, Katalog iiber die wichtigsten Bau, Nutz u. Zierholzer des
Inu u. Auslandes u. Sammlungen von denselben fiir den Unterrieht.
Ciena 20 pfen.
Bosnie-HercegOTine, a 1´ exposition Internationale universelle de
1900. a Pariš. Izašlo u Beču. Giena 3 K.
Preindelsberg-MrazOTić Milena, Bosnisches Skizzenbuch. Landschafts
u. Culturbilder aus Bosnien und der Herzegovina. Izašlo u Draždjanih.
Ciena 7 K.
Baudcmer, das Feldmessen u. Nivelliren. Izašlo kod Kreidela u
Wiessbadenu, ciena 2 K.


Keim, die Feuchtigkeit der Wohngebaude, der Mauerfrass u. Hausschwamm
u. s. w. 11. izdanje. Izašlo u Beču kod Hartlebena. Giena 3 K.
Dr. IlraiiilOTić i D. Hire, Zemljopis Hrvatske. Od ovoga monu


mentalnoga djela izašla je već i druga svezka sa liepim i biranim sadržajem
providjena sa značajnimi slikami. Ovo liepo djelo preporučujemo
svakom najtoplije.