DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1901 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 89 stance,
a gusjenice u svom giadu obrstile su sve, pače i samu
crnogoricu. God. 1898. tražili su 200.000 dolara a predložili
toliko i za god. 1899., da posve unište tog silnog štetnika.


0 poučnom izletu slušača kr. šumarske akademije
zagrebačke u gor. Krajinu i hrv. Primorje.


u ovom našem listu bile su tečajem minule godine priobdene
kratke viesti o poučnom putovanju slušača kr. šumarske
akademije zagrebačke po gor. Krajini i hrv. Primorju, naime,
da se to putovanje poduzeti kani i da se je ono koncem mjeseca
listopada pr. g. doista obavilo, ali ujedno i obećano, da će o
tom putovanju još i obširnije izviestiti. Zbog inog obilnog gradiva
udovoljujemo istom sada, sliedećim, gore spomenutom obećanju.


Otvorenjem II. tečaja u kr. šumarskoj akademiji zagrebačkoj,
u kojem se počinju i skroz šumarsko-stručne discipline,
naročito »uzgoj i uporaba šuma« predavati, nastala je potreba
obdržavanja poučnih putovanja, tečajem kojih će se slušači upoznati
moći onakovimi prilikami domaćega šumarstva, poglavito
šumogojstva, s kojima se u bližnjoj okolici zagrebačkoj upoznati
ne mogu. Medju takove prilike spadaju bezuvjetno osobite šumarske
prilike našega obraslog i neobraslog Krasa u obće, napose
pako oduošaji oko uzgoja šuma na Krasu. Da se slušači


— kojih ima više iz ravne Slavonije i Sriema — što bolje
upoznaju ne samo u teoriji već i u praksi sa osobitostima
naših kraških šuma i goljeti, odlučio sam da dozvolom i uz
pripomoć vis. kr. zemalj. vlade poduzmem tečajem prošloga
ljetnoga semestra sa slušači II. tečaja poučno putovanje u
centrum naših kraških šuma od Ogulina preko Jasenka do
mora, pa upoznav se i sa golim primorskim Krasom, da se
izletnici vrate preko Rieke i Gorskoga kotara natrag u Zagreb.
Da to poučno putovanje što bolje svojoj svrsi odgovaralo bude,
umoljena je vis. zem. vlada da omogući i nastavnikom temeljnih
disciplina u tom putovanju udioniotvovati.
Pošto je dozvola za nakanjeno putovanje prekasno stigla,
a da bi se ono još u ljetnom semestru poduzeti moglo, to se