DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1901 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 87 — Da
je ovo sve od potrebe razjasniti, priznati će mi svi
šumari i strukovnjaci tim više, pošto u obće naš šumski zakon
ne ima provedbene naredbe i razjašnjenja; naročito pako ni u
ovom pitanju.


A da bi to trebalo, mnijem da ne trebam ni dokazivati!


Da de se naše želje i u ovom predmetu ostvariti i izpuniti
— uzdamo se u našu visoku kr. zemaljsku vladu, jer
tako demo za naše ravnanje i u ovom važnom predmetu šum.
upravne službe imati stalni temelj i pravac


Dok toga ne bude, možemo kazati sa onom latinskom; Da
je čovjek uvjek, »inter spem et metum«.


Gubar u sjevernoj Americi.


Piše Dr. Aug. Langhoifer.


Zanimat če možda naše šumare čudna neprilika Amerikanaca
sa zloglasnim našim gubarom (Ocneria dispar), što ju
priobčuje prof. Dr. Past u Dr. O. Krancher-ovom »Entomologisches
Jahrbuch« za g. 1900.


Gubara nisu poznavali u sjedinjenim državama sjeverne
Amerike do g. 1869., kad su nekom g. Trouvelot-u, entomologu
u Massachusettsu, pobjegle gusjenice. Taj entomolog gojio
je te gusjenice iz europejskih jajašca u ormaru, iz kog je ^više
njih pobjeglo i okolo imanja kod Medford-a blizu Boston-a
našle su si gusjenice zgodnu liranu. Prvih 10 godina bilo je
samo tu i tamo koju gusjenicu vidjeti u okolici Medforda i
Malđena, valjda radi novog za njih podnebja i raznih proždrljivih
ptica. God. 1880. ve<^ su se gusjenice u većem broju
pojavile, te počinile znatne štete u vrtovima i u šumama. Godine
1889. več je bilo zlo, jer su sva stabla bila gola, gusjenice
su prolazile u dugim širokim redovima kroz ulice, tiskale
se u stanove, da si traže hranu a na tom putu obrstile su
cvieće, povrće, usjeve, jednom rieČju opustošile su sve i u vrtu
i na polju, samo su divlji kesten poštedile. Od višegodišnjeg
ŠUMARSKI LIST 2/1901 str. 38     <-- 38 -->        PDF

brstenja propala je množina vodaka i inog drveća. Ta znatna
šteta i neprilika, da su gusjenice na sušenom rublju a na ulici
sa odjela strešene, a i inače zgnječene napunile zrak odurnim
vonjem, dalo je ljudima dosta brige, te prinukalo gradsko zastupstvo
Medforda, da pozove državnog entomologa prof. Fernald-
a u pomod i počmu rat proti gubaru. Posebno povjerenstvo
dobilo je 25.000 dolara u tu svrhu a kasnije još toliko.
Našli su, da se je gubar razširio na 50 engl. D milja. Do
100 činovnika ravnalo je mnogim radnicima za uništavanje gusjenica,
a država je izdala strogu naredbu u tu svrhu. U
travnju spalili su silnu množinu sabranih jajašaca, 15 podvoza
služilo je za vožnju strojeva i potrebstina u tu svrhu, da
od gusjenica napadniato lišće štrcaju sa parižkim zelenilom (Pa-
riser Griin). Stražari su pazili i triebili svaka kola i kolca od
gusjenica, da se dalje ne raznesu. Spalili su 20 »Acker« rali
šume, da zaprieče širenje tog opasnog štetnika. God. 1891.
dali su se djudi još ozbiljnije na posao, uz novu svotu novaca,
te uz novi strogi državni zakon, da svatko mora novo pojačano
povjerenstvo u njegovom nastojanju podpomagati. 13o
svibnja uništili su kakvih 500 milijuna jajašaca, a tad su opet
štrcali stabla i pregledavali kola i kolca. Kad su se gusjenice
spremale, da se zakukulje, omotali su više od 68.000 stabala
sa platnenim krpama, da tu pohvataju kukuljice, a na savjet
prof. Fernald-a dali su u tu svrhu izvježbanim ljudima sakupljati
od parazita (Ichneumonida i Tachina) nabušene kukuljice i odgojili
su naravne pomagače, koji su znatno pomogli u toj borbi
proti gubaru.


God. 1892. tražilo i dobilo je povjerenstvo za uništavanje
gubara 75.000 dolara, te su i zbilja mnogo tih štetnika uništili.
Grod. 1893. dozvoljeno je bilo 100.000 dolara za uništavanje
gubara, nu vidjeli su, da se je gubar raširio bio na
prostoru od preko 220 engl.D milja. Do 1. siječnja 1894. potrošili
su 245.255 dolara, ali i to je bilo premalo, pa su dali
u tu svrhu još 150.000 dolara. U zaraženim mjestima šuštilo
je što od žvakanja gusjenica, što od padanja izmetina nepre
ŠUMARSKI LIST 2/1901 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 89 stance,
a gusjenice u svom giadu obrstile su sve, pače i samu
crnogoricu. God. 1898. tražili su 200.000 dolara a predložili
toliko i za god. 1899., da posve unište tog silnog štetnika.


0 poučnom izletu slušača kr. šumarske akademije
zagrebačke u gor. Krajinu i hrv. Primorje.


u ovom našem listu bile su tečajem minule godine priobdene
kratke viesti o poučnom putovanju slušača kr. šumarske
akademije zagrebačke po gor. Krajini i hrv. Primorju, naime,
da se to putovanje poduzeti kani i da se je ono koncem mjeseca
listopada pr. g. doista obavilo, ali ujedno i obećano, da će o
tom putovanju još i obširnije izviestiti. Zbog inog obilnog gradiva
udovoljujemo istom sada, sliedećim, gore spomenutom obećanju.


Otvorenjem II. tečaja u kr. šumarskoj akademiji zagrebačkoj,
u kojem se počinju i skroz šumarsko-stručne discipline,
naročito »uzgoj i uporaba šuma« predavati, nastala je potreba
obdržavanja poučnih putovanja, tečajem kojih će se slušači upoznati
moći onakovimi prilikami domaćega šumarstva, poglavito
šumogojstva, s kojima se u bližnjoj okolici zagrebačkoj upoznati
ne mogu. Medju takove prilike spadaju bezuvjetno osobite šumarske
prilike našega obraslog i neobraslog Krasa u obće, napose
pako oduošaji oko uzgoja šuma na Krasu. Da se slušači


— kojih ima više iz ravne Slavonije i Sriema — što bolje
upoznaju ne samo u teoriji već i u praksi sa osobitostima
naših kraških šuma i goljeti, odlučio sam da dozvolom i uz
pripomoć vis. kr. zemalj. vlade poduzmem tečajem prošloga
ljetnoga semestra sa slušači II. tečaja poučno putovanje u
centrum naših kraških šuma od Ogulina preko Jasenka do
mora, pa upoznav se i sa golim primorskim Krasom, da se
izletnici vrate preko Rieke i Gorskoga kotara natrag u Zagreb.
Da to poučno putovanje što bolje svojoj svrsi odgovaralo bude,
umoljena je vis. zem. vlada da omogući i nastavnikom temeljnih
disciplina u tom putovanju udioniotvovati.
Pošto je dozvola za nakanjeno putovanje prekasno stigla,
a da bi se ono još u ljetnom semestru poduzeti moglo, to se