DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1901 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Wagne r Dragutin, šumarski nadsavjetnik kod kr. ug. finaneijalnoga
mimstarstya, umro 21. prosinca god. 1879. u Badimpešti.
W e i h i n g e r LavoslaT, šumar kod grofa Biza u Tovarniku. umro


24. studenoga god. 1883. u Tovarniku.
Wessel y Josip, c. kr. nadzornik držav. dobara i bivši ravnatelj
šumarske akademije u Mariabranu, bio je poSastni 61an našega šumarskoga
družtva, umro u Be<^u 10. listopada god. 1898.


Wietli e Edmund, kr. šumarnik u Belovaru, umro 23. siečnja
god. 1882.
Vranicani-Dobrinovie Mane, veleposjednik Ševe inski,
žlan utemeljitelj našega šumarskoga družtva, umro god. 1891.
Yrbani ć Mijo, kr. 2em. šumski nadzornik kod Šumarskog odsjeka
u Zagrebu, umro 30. kolovoza god 1896.
Z a u n e r Mihailo, c. kr. umir. šumarnik bivše krajiške uprave,
umro 21. listopada god. 1887. u Petrinji
Z e 1 i n k a Anton , kr. šumarnik u Otoceu, umro 9. veljače
god. 1894.
Žandovsk y Josip, kr. kot. šumar, umro 20. travnja god. 1898.
u Novom. . . JI EU,


Ogl


U biljevištih kr. nadzorničfcva. za pošumljenje Krasa u Senju, razpoloživo
je:


1. 274.070 komada 3 — 5 god biljka crnoga bora
2. 424.000 , 3-5 „ „ omorike
3. 17.000 „ 3 „. ^ jelve
4. 2000 , 2 „ „ ariša
5. 21.000 ^ 2 — 3 „ n crnog graba
6. 500 \ 4 „ j, bielog graba (primorski)
7. 28.000 „ 2—3 „ „ crnog jasena
8. 6000 V 3-4 ; „ klena
9. 500 „ 3 „ ´ „ kopri vica
Ukupno 753.870 komada biljkah, koje će se na razne obćine (političke,
mjestne, urbarske, imovne) kao i na privatne šumoposjednike b e zplatno
loeo biljevišta porazdieliti, uzimajuć osobiti obzir na molitelje
iz kraškoga pođruSja bivše vojne Krajine i Primorja.


Područne oblasti, obćine i privatni šumoposjednici, koji žele upitne
biljke u svrhu šumskih gojitba imati, neka dotične molbe neposredn o
ovamo podnesu u nepr ekor aći vom roku do 20. siečnja 1901, doćim
će se odprema biljka upitnili prema stigavšim prijavama i razpoloživom
broju, idućeg proljeća obaviti, i o tomn molitelje pravodobno obavjestiti.


U Zagrebu 2L prosinca 1900.


mn kraljeTinali HrTatske, SlaToiiije i Dalmacije,