DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1901 str. 46     <-- 46 -->        PDF

46 —


Izkaz


preroinnlili članova - mm banova II. ra.ređa ^ hrv -sk... ^-^-^koga
Lžtva , po<^am od utemeljenja družtva god. 1876. do konca god. 1.00,


Agji ć Prokop, bivši upravitelj oto6ke imovne obeine, umro >. ve


ljače god. 1883. " .n . ^
Bednja r Josip, vlastelinski šumar u Telikoj, umro 10. studenoga
god. 1891- ,
Benakovi ć Ante, c. kr. umir. nadšumar, umro 6. listopada god,


1885. u Zagrebu.
Bergwal d Miroslav, umir. kr. šumar, umro 26. lipnja g. 1882.
u Kakovca kod Karlovca.
Bieli e Nikola, šum. vježbenik u Gjurgjevcu, umro 14. prosinca


g.
1889. u Gudovcu.
Brouce k Dragutin, kr. šumar u Jamini, umro 6. lipnja g. 1885.
Brozi g Antun, šumarnik vlastelinstva žabarskoga, umro 8. studenoga
g. 1887. u Čabru.
Buban j Martin, drvotržac u Vratima,, umro u listopadu g. 1900.
Ćelija Ante, protustavnik gospodarstvenoga ureda kod II. banske


imovne
obćine, umro 6. travnja god. 1888. u Petrinji.
Ciganovi e Gjuro, šumar koprivnički, umro 13. siečnja g, 1894.
Germa n Vatroslav, šumar zakladnog dobra Kutjeva, umro 28. srpnja


g.
1883, ´
Crnkovi ć Milan, šumar, umro 12. veljače g. 1885. u Mrko polju.
D emel Franjo, predstojnik vlastelinstva čabarskoga, umro 15. svibnja
g.
1890. \ -
Draca r Vinko, kr, đrž, nadšumar u OtoScu, umro 10. ožujka
g.´1897.
Durs t Milan^´ vitez reda željezne krune IIL razreda, umirovljeni


kr. drž. šumarski ravnatelj i mnogogodišnji predsjednik hrv.-slav. šumar


skoga-družtva, umro 6. siečnja g. 1898. u Zagrebu. ´ ´


Fodrocz j Dragutin pL, kr. šumski nadzornik županije belovarskokriževacke,
umro u mjesecu rujnu god. 1895. u bolnici za umobolne u
Sbenjevcu.


Foldvar j Julio pl, kr. šumar u Ivanovom polju u Slavoniji,
umro početkom listopada 1900. u´ Rakošu u Ugarskoj.
Furla n Jakob, umir. kn nadšumar, umro ,16. ožujka god. 1894.
u ´Križevcih ´ ´ ´ ,; .,-´, . ^ ,´ ´
.´Furste r Petar, umii^. vlastelinski šumarnik, umro 27." srpnja godine
1896. u Vukovaru. ^´ : ´ ´ ´ ´ :´ ^´´ ´