DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1901 str. 45     <-- 45 -->        PDF

, — 45 , — , .


jhii, da se đo sigurnog lieka dodje. TJ ostalom gore spomenuto sredstvo
Ind^ poziva na istom na čem i lieženje Pasteurovo. ´


´Uraula-kazalište. Pod predsjedanjem presvietl. gosp. đra. I. KršnjaTOga
ustrojilo je družtvo umjetnosti u Zagreba Urania-kaz.alište, kojemu
je svrha da uSini znanost i umjetnost što pristupnijom širim —
naročito građjanskim — slojevom obćinstva. Tu će svrliu polučiti Tiranija
javnim predavanjima uz mnogobrojne ilustracije pomoću skiptikona,
kinematografa i drugih pomagala. Ovo Uranija-kazalište ustrojeno je po
uzoru sličnih kazališta, koja u velikim gradovima naprednih naroda već
dulje ohstoje. Predavanja držat će se — i već su se držala —n e samo u
Zagrebu, već i ostalim hrvatskim gradovima, s toga to liepo poduzeće
svakom u vlastitom interesu osobito preporučujemo,
Šumarska zakoBska osnova u hrvatskom sall)0rii. Ova osnova,
kojom se djelomično preinačuju neke ustanove zakona od 22. siečnja
1894. 0 uredjenju šumarsko-tehničke službe kod političke uprave u
kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji — nacrt koga smo već u zadnjem broju
našega lista priobćili — usvojena je bez preinake u vis. saboru, pa
ne ima sumnje, da će doskora zadobiti previšnju sankciju i postati
zakonom. Prihvatom ove osnove nestati će one nesretne razlike, koja
je do sele bila izmeđju šumarskih i ostalih činovnika kod političke
uprave u pogledu plaća. Naglasujemo ponovno, da žalimo što će u
buduće provedbom tog principa žalibože ponešto materijalno oštećeni
biti oni stručnjaci, koji će tekar biti imenovani u XI. dnevnom razredu^
nu drugčije nije išlo. Ipak će moći naši stručnjaci, koji službuju kod
političke uprave, raspravom koja se je tom prigodom u vis. saboru držala,
u toliko biti zadovoljni, što se po prvi puta ulovom visokom zakonodavnom
tielu povela razprava i o ukinuću XI. dnevnoga razreda za kr..
kot. šumare. I lievica i desnica priznale su jednodušno, da bi se ta
razred u toj, službi morao dokinuti. Od strane lievice toplim je to riečima
zagovarao narodni zastupnik vel. g. dr. P. Trbanić, a u susret mu
je došao sam izvjestitelj narodni zastupnik, vel. g. dr. J. Pliverić, pak i


zastupnik vis. kr. zemelj. vlade presvietli g, predstojnik odjela za unutarnje
poslove 0. pl. Krajcsoviez. Potonji je naglasio, da ne bi vis. kr.
zemaljska vlada ništa proti tomu imala, da se XL dnevni r^red dokine,
kad bi to sredstva autonomnoga proračuna dozvoljavala. Svoj ovoj gospodi
kao i čitavom vis. saboru, koji je uvidio, da su želje naših šumara
obyirom na taj XL dnevni razred opravdane, moraju biti harni svi naši
stručnjaci, koji služe ili služiti kane kod političke uprave^ jer ako i nije
bilo oiaterijalnoga uspjeha, ipak je u tom pogledu bar moralni uspjeh
polučen — kao predteča materijalnoga.