DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1901 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Različite viesti i sitnice.


-Visoka škola za zemlJotežiTO H Been. Kako smo svojedobno
javili, ova je visoka Škola već od 3 god. smještena u novoj zgradi, koja
je sagradjena na samoj periferiji grada (Turkensehaiož^e), dočim sn s@
prije — što je veoma nezgodno bilo — držala predavanja u raznim zgradama,
te sa morali slušači iz jedne u druga tržati. Opazilo se je ipak,
da su i u ovom kraju grada stanovi za djake skupi, a da je i skupa
obskrba u obće. S toga razloga zaključio je profesorski zbor u svojoj
(sjednici od 23= srpnja o. g,, da se osnuje posebna „mensu academica"
a jer bi. se ona težko zgodno smjestiti mogla, da se osnuje podjedno i
i djacki dom" (Studentenheim) gdje bi se „mensa" ustrojila a ujedno bi
u tom domu bilo i više stanova za oskudnije slušače. Ustrojio se je
odmak i posebni odbor, kojemu je >svrlia, da ove osnove što prije provede.
Neki anonimus poklonio je u tu svrhu 30 tisuća ki*una, kojim će se
novcem ponajprije kupiti potrebito gradilište za taj „dom" dočim će se
ostala još nuždna glavnica najviše dobrovoljnim! prinosi nastojati sabrati.


— Iz govora odstupajućega rektora razabiremo, da je mjesto današnjeg
trogodišnjeg naukovanja uvedeno Četirgodišaje i to za sva tri odjela ove
visoke škole : gospodarski, šumarski i kultarno-tehnićki. Nadalje je ustrojen
gospodarsko-šumarski muzej, osnovauo pokušalište (Yersuehswirthschaft)
za slušače gospodarstva i kulturne tehnike, a ujedno je uređjena posebna
dvorana za agrikulturno-kemijske vježbe, U ljetnom semestru pr. škol,
god. bilo je upisano 279 redovitih i 36 vanrednih slušača i to 96 gospodai´a,
233 šumara i 28 kulturnih tehničara. Novi o. g rektor prof.
A. Friedrich u svom je nastupnom govoru obširno razpravljao themu:
„Razvoj kulturne tehnike od najstarijih vremena, pa sve do najnovije
dobe."
Iz gornjega se vidi, da su i u Austriji konačno uviđili^ da se trogodišnjim
naukovanjem previše terete slušači, te daje doista nuždno bilo
sav naučni materijal podieliti na 4 godine. Dobrim su primjezom u tom
pogledu prednjačili Američani i Japanci^ jer toli na sveučilištu u Ithaki
u Americi, koli na japanskom sveučilištu u Tokiu traje naukovanje slu
šača šumarstva 4 godine, pa ne ima sumnje, da će se i po ostaloj Evropi


— pa i kod nas — morati istim putem poći,, da se prevelikom obterećenju
slušača odmogne.
Američki bizon već Jo s^otoro sasrim Iskorieiijei), prem još
pred 20 godina bilo je toliko tih ogromnih preživača da je godine 1877.
major Walsh u svom izvješću spomenuo, da je imao priliku — jašeć uz "
jedno silno čredo — gledati kroz tri dana prolaz tog čreda u kojem Je
polag njegovog računa moglo biti oko-350 tisuća bizona. S jedne strane