DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1901 str. 42     <-- 42 -->        PDF

,. ^.^ 42 — -,


iiekle trpi pod ^dojmom ratnoga stanja u južnoj Africi i nemira u Kini.
Trpi pako time, što prevažanje razne robe mnogo stoji i nije sjegurno,
Englezi, ti gospodari svjetske pomorske trgovine, toliko sn okupiram
prevažanjem vojske i raznih ratnih potrebština, da ne dospjevaju sa prevažanjem
druge trgovačke robe. Velik dio njihove trgovačke mornarice
služi ratnim svrhama, a jer i mnoge druge države dio svoje trgovačke
mornarice zbog Kine u slične svrhe trebaju, poskupio je transport razne
robe znatno, a još k tomu i zapinje.


U samoj Njemačkoj, koja je u novije doba postala jedan od najvažnijih
koBsumenata drva, opaža se u zadnje doba neka stagnacija u
proizvodnji, a baš je ta proizvodnja zadnje vrieme progresivno rasla. Proizvoditelji
strojeva i pokućtva, pak rudnici počeli se tužiti da posao slabo
ide, a uslied toga potreba je na drvu nešto manja, i ono kan da počinje
u cieni padati. Uz to je poznato, da na berhnskoj burzi ne vladaju baš
najbolje prilike, te je i ta burza doživila u zadnje vrieme svoj „kraeh´´,
koji ako i nije polag-svojih dimensija jednak „krachu", kojega je doživila
god. 1873. bečka burza, ipak je nanio težkih rana poslovnom
svietu. To su krize u proizvodnji kakovih ima gotovo svagdje, gdje proizvodnja
rapidno rasti počme. Ne bude li se sve to bez ponovnih jačih
trzavica sleglo, mogla bi buduća godina biti manje povoljna i živahnoj
našoj eksportnoj trgovini s drvom.


Eventualni manjak u eksportnoj trgovini, mogla bi medjutim buduće
godine pokriti veća živahnost unutarnje trgovine s drvom. Koliko
se do sele opažati može, kan da će buduća godina u tom pogledu biti
nešto bolja od zadnje i predzadnje. Ovogodišnja žetva ipak je nešto bolje
izpala.j pa se po tom punim pravom nadati možemo, da ee domaći konsum
na drvu biti znatniji. Navlastito kriza u graditeljskom obrtu kao
da je na izmaku, pa je nade, da će se ove godine, naročito u iztočnoj
poli naše monarkije, znatno više graditi nego prošle i predprošle godine.
Daj Bože, da i našem domaćem obrtu i trgovini sine sunce u ovoj novoj
godini, kako će ga probuditi iz mrtvila u kojem se već dulje vriemena
nalazi, a koje su izvještaji naših trgovačkih komora jasno ocrtali.


J)ražbe« Dne 20. pr. mj. imala se je obdržavati dražba kod gradiške
imovne obćine i to vrhu 403 hrastova stabla, procienjena na 3C.013


K.
Uspjeh nije nam poznat.
Dne 29. pr. mj. prodavale su se kod šumarskog ravnateljstva u
Zagrebu kestenove mladice, sposobne za proizvodnju štapova na površini
od 276 i pol rali, proeienjene na 25.448 K.
Dne 10. siečnja 1901. prodaje turopoljska pl. sudčija u dolj. Lomnici
1102 kom. hrastovih stabala, procienjenih na 30,058 Kruna.
^ Dne 14, siečnja 1901. prodaje z. zaj. llruševac 900 hr. stabala
procienjeaih na 21. 550 K,