DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1901 str. 41     <-- 41 -->        PDF

- 41 --^
nepravoiižitnika uzkratiti praTo na užitke "U i. o. gj,, pošte ona posjeduje
osobnu i realnu kvalifikaciju, kojom je to pravo uvjetovano,


Nu pošto njen supruga a po tom. ni njena ix tog braka rođjena
đjeea osobne kvalifikacije ne imadu, a po načelik o. gr. z. to svojstvo
niti po njoj neđobivaju, to je motivaciji drugomolbene odluke valjalo
iztaknutij d;a je pravoužitniStvo lib na osobu B. P. vezano.


^--, ´ Priobdio A. pl. Oabrić,


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Ko(^ži Gj=, nađŠumar im. obć. brodske, prilog fauni gore Papuka i
njegove okoline. Izašlo ponajprije u „Glasniku naravoslovnoga družtva"
kao članak; a i u posebnom otisku kao brošura. Pisac — u krugovik
našib šumara i prirodoslovoca dobro poznati entomolog — sabrao je i
opredielio je sve zareznike, koje je našao u tom gorju, a ima ib veliki
broj. i tim mnogo privredio našoj fauni uobće, koja i onako "nije ni iz
daleka pođpuno obradjena. „Prilog fauni gore Papuka i njegove okoline"
zanimati 6e s toga osobito one, koji se entomologijom bilo u koju mu
drago svrbu bave.


SeMIeckmaim, Handbucb der Staatsforstverwaltung in Preussen.
Izašlo u Berlinu kod P. Parey-a. Oiena 22 marke.
Artelteii an der biologiscben Abtbeilung fiir Land u Forst"wirtlasebaffe
an kaisel. Gesundbeitsamte. Izašlo u Berlinu kod Parey-a.


Romstorfer, Đauer, Entv^ertbung, Erhaltungskosten u. Armotisitung
der Gebaude u. s. w. Izašlo u Oernovicab kod H. Pardini-a. CieB.a
1 K. ^^0 fil.


IVissmauii, in den "VVildnissen Afrikas u. . Asiens. Ukrašeno sa
:mnogobrojnimi slikami, a izlazi u svezcima.


Promet i trgovina.


Na drvarskom tržišta ne ima nikakovib osobitih novosti ni promjena,
koje ne bi našim cienjem čitateljima, već iz prijašnjih naših iz-
TJeštaja poznate bile. Da su ovogodišnje naše velike i veee prodaje u
hrasticima obavljene, a i s kojom uspjehom, spomenuli smo već u zadnjem
broju, u kojem smo spomenuli razloge, s kojih su dražbe nekih
objekata bezuspješne ostale. .


Što se prođje razne robe tiče, neima takodjer nikakovih znatnijih
promjena. Izvanjska je trgovina sveudilj povoljna, prem ta trgovina do
ŠUMARSKI LIST 1/1901 str. 42     <-- 42 -->        PDF

,. ^.^ 42 — -,


iiekle trpi pod ^dojmom ratnoga stanja u južnoj Africi i nemira u Kini.
Trpi pako time, što prevažanje razne robe mnogo stoji i nije sjegurno,
Englezi, ti gospodari svjetske pomorske trgovine, toliko sn okupiram
prevažanjem vojske i raznih ratnih potrebština, da ne dospjevaju sa prevažanjem
druge trgovačke robe. Velik dio njihove trgovačke mornarice
služi ratnim svrhama, a jer i mnoge druge države dio svoje trgovačke
mornarice zbog Kine u slične svrhe trebaju, poskupio je transport razne
robe znatno, a još k tomu i zapinje.


U samoj Njemačkoj, koja je u novije doba postala jedan od najvažnijih
koBsumenata drva, opaža se u zadnje doba neka stagnacija u
proizvodnji, a baš je ta proizvodnja zadnje vrieme progresivno rasla. Proizvoditelji
strojeva i pokućtva, pak rudnici počeli se tužiti da posao slabo
ide, a uslied toga potreba je na drvu nešto manja, i ono kan da počinje
u cieni padati. Uz to je poznato, da na berhnskoj burzi ne vladaju baš
najbolje prilike, te je i ta burza doživila u zadnje vrieme svoj „kraeh´´,
koji ako i nije polag-svojih dimensija jednak „krachu", kojega je doživila
god. 1873. bečka burza, ipak je nanio težkih rana poslovnom
svietu. To su krize u proizvodnji kakovih ima gotovo svagdje, gdje proizvodnja
rapidno rasti počme. Ne bude li se sve to bez ponovnih jačih
trzavica sleglo, mogla bi buduća godina biti manje povoljna i živahnoj
našoj eksportnoj trgovini s drvom.


Eventualni manjak u eksportnoj trgovini, mogla bi medjutim buduće
godine pokriti veća živahnost unutarnje trgovine s drvom. Koliko
se do sele opažati može, kan da će buduća godina u tom pogledu biti
nešto bolja od zadnje i predzadnje. Ovogodišnja žetva ipak je nešto bolje
izpala.j pa se po tom punim pravom nadati možemo, da ee domaći konsum
na drvu biti znatniji. Navlastito kriza u graditeljskom obrtu kao
da je na izmaku, pa je nade, da će se ove godine, naročito u iztočnoj
poli naše monarkije, znatno više graditi nego prošle i predprošle godine.
Daj Bože, da i našem domaćem obrtu i trgovini sine sunce u ovoj novoj
godini, kako će ga probuditi iz mrtvila u kojem se već dulje vriemena
nalazi, a koje su izvještaji naših trgovačkih komora jasno ocrtali.


J)ražbe« Dne 20. pr. mj. imala se je obdržavati dražba kod gradiške
imovne obćine i to vrhu 403 hrastova stabla, procienjena na 3C.013


K.
Uspjeh nije nam poznat.
Dne 29. pr. mj. prodavale su se kod šumarskog ravnateljstva u
Zagrebu kestenove mladice, sposobne za proizvodnju štapova na površini
od 276 i pol rali, proeienjene na 25.448 K.
Dne 10. siečnja 1901. prodaje turopoljska pl. sudčija u dolj. Lomnici
1102 kom. hrastovih stabala, procienjenih na 30,058 Kruna.
^ Dne 14, siečnja 1901. prodaje z. zaj. llruševac 900 hr. stabala
procienjeaih na 21. 550 K,