DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1901 str. 41     <-- 41 -->        PDF

- 41 --^
nepravoiižitnika uzkratiti praTo na užitke "U i. o. gj,, pošte ona posjeduje
osobnu i realnu kvalifikaciju, kojom je to pravo uvjetovano,


Nu pošto njen supruga a po tom. ni njena ix tog braka rođjena
đjeea osobne kvalifikacije ne imadu, a po načelik o. gr. z. to svojstvo
niti po njoj neđobivaju, to je motivaciji drugomolbene odluke valjalo
iztaknutij d;a je pravoužitniStvo lib na osobu B. P. vezano.


^--, ´ Priobdio A. pl. Oabrić,


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Ko(^ži Gj=, nađŠumar im. obć. brodske, prilog fauni gore Papuka i
njegove okoline. Izašlo ponajprije u „Glasniku naravoslovnoga družtva"
kao članak; a i u posebnom otisku kao brošura. Pisac — u krugovik
našib šumara i prirodoslovoca dobro poznati entomolog — sabrao je i
opredielio je sve zareznike, koje je našao u tom gorju, a ima ib veliki
broj. i tim mnogo privredio našoj fauni uobće, koja i onako "nije ni iz
daleka pođpuno obradjena. „Prilog fauni gore Papuka i njegove okoline"
zanimati 6e s toga osobito one, koji se entomologijom bilo u koju mu
drago svrbu bave.


SeMIeckmaim, Handbucb der Staatsforstverwaltung in Preussen.
Izašlo u Berlinu kod P. Parey-a. Oiena 22 marke.
Artelteii an der biologiscben Abtbeilung fiir Land u Forst"wirtlasebaffe
an kaisel. Gesundbeitsamte. Izašlo u Berlinu kod Parey-a.


Romstorfer, Đauer, Entv^ertbung, Erhaltungskosten u. Armotisitung
der Gebaude u. s. w. Izašlo u Oernovicab kod H. Pardini-a. CieB.a
1 K. ^^0 fil.


IVissmauii, in den "VVildnissen Afrikas u. . Asiens. Ukrašeno sa
:mnogobrojnimi slikami, a izlazi u svezcima.


Promet i trgovina.


Na drvarskom tržišta ne ima nikakovib osobitih novosti ni promjena,
koje ne bi našim cienjem čitateljima, već iz prijašnjih naših iz-
TJeštaja poznate bile. Da su ovogodišnje naše velike i veee prodaje u
hrasticima obavljene, a i s kojom uspjehom, spomenuli smo već u zadnjem
broju, u kojem smo spomenuli razloge, s kojih su dražbe nekih
objekata bezuspješne ostale. .


Što se prođje razne robe tiče, neima takodjer nikakovih znatnijih
promjena. Izvanjska je trgovina sveudilj povoljna, prem ta trgovina do