DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1901 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Predmeti viećaaja.
To6ka 1 Oitaaje zapisnika minule sjednice. Nakon pročitanja
bnđe zapisnik bez primjedbe ovjerovljen po p. n, gg. odbormcitna E.


Eosipaln i I. Partašu.


Točk a 2. Eazprava glede obđržavanja glavne skupštine.


a) Izvješćuje se upr. odboru, da su pripreme za obdržavanje glavne


skupštine kao i za izlet u gorski kotar dovršene, te se ataju odnosni
dopisi kr. žup. šum. nadzornika A. Kerna, kao i tvornice drvene robe
u Vrbovskom. , "


Uzima se na znanje.


b) Izvješćuje se da su ^a glavnu skupsti stigli sliedeći predloži:


a) Um. kr. žup. šum, nadzornika Vilima Dojkovića, sadržavajući


10 toćaka i to :


1. Da se iztraže tehnoložka svojstva importiranih crnogoriea (osobito
po vlastelinskih parkovih, kao i po starijih šumskih nasadih), za
da se doprinese ođlućna k pitanju ob izpravnosti kultiviranja naših sjećina
crnogoricom — naroćito omorikom, arižem i borom.
2. Je li dosađanji šumski zakon i njegov prilog D. u skladu sa
razvojem šumarske struke u zemlji? i je li obojica dostaju za razložno
gospodarenje?
3. Višji državni ižpit za samostalno šumsko gospodarenje.
4. Postoji li potrieba da se osnuje postaja za šumarska pokusna
istraživanja (Versuchswesen) ? ; ^ \
5. Narodno-gospodarstvena važnost pašnićkih ploština u nas.
6. Razprava ob staliških . odnošajih zemaljskog šumarskog osoblja^
Popunjenja izpražnjenih mjesta.
7. Da li postojeći propisi omogućuju intenzivno čuvanje šuma proti
navalam ljudi? — Je li shodno proširiti propise ob nuždnoj obrani i
uporabi oružja ?
8. Pitanje ob uredjenju gospodarstva u šumah zemljištnih zajednica.
. .
9. Kojim načinom da se uredi pitanje ob družtvenih izletih
P. S.
10. Da se poradi oko izdanja petgodišnjih — kronika ob upravi i
gospodarenju sumarni imovnih obćina, za da se pribere material na temelju
kojeg bi se narodno-gospodarstvena shodnost i vriednost te institucije
prosudjivati mogla. , \
fi) kr. kot. šumara Gase Taca, sadržavajući 4 toćke i to: ´


1. Visoka, kr. zemalj. vlada umoljava se, da blagoizvoli naredbenim
putem - temeljem §, 12. zakona od 26./IIL, 1900. kojim se nredjuje
strućna uprava^ i Šumsko gospodarenje u šumah, stojećih pod osobitim