DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1901 str. 37     <-- 37 -->        PDF

37


bolne "kiseline. Drvo- se i pri tom najprije suši^ zatim izparnje,
te onda nakon evakniranja uz primjereno yeliki tlak vrućom
katranovom parom impregnira. Drvo, koje je na taj način impregnirano,´
gubi nješto od´ svoje težine, ali podjedno. postaje
čvršće, tako, da se onda više ne steže i ne baca. Čini se uobce,
da ovaj načn impregniranja najveću trajnost impregnira-^
noga drva zajamcuje-.. ´.´´^ ´--. ´


Načini impregniranja po Boucheri-Uj" Pfisteru i Kreuteru,
izvedivi su i u samoj šumi, a tim je i šumoposjedniku omogucenOj
da može već i sam drvo. na sjeeini impregnirati, a to
je i opet svakako bar ondje od´ velike važnosti, gdje se radi
0 upotrebi bukovine za željezničke podvlake, a to je uporaba
kako znamo sa gledišta unovčivosti bukovih šuma — danas
baš jedna od najvažnijih, _P. Ž, K.


vnflBaBnJ fciim J^^mr I^BL K EJA » MI?!—! I ii

Osobne viesti.


ImenoTauja i premještenja. Kr. ug. ministar 2a poljodjeljstvo
imenovao je u područje kr. šum. ravnateljstva kr. ug. šumara Julija
IJlreicli a kr. nadšumarom u 3. stepenu IX. plaćevnog razreda, ter
gradskog šumara Akosa Simonfj-a kr. šum. kandidatom u 3. stepen


XI. plac. razreda; napokon premjestio je iz službenik obzira kr. nadšumara
Ivana Krajnj a ka iz područja kr. šum. ravnateljstva u Zagrebu
u ono kr. nadšumarskog ureda u Vinkovcima.^
Družtvene viestu


Zapisnik sjedniee upr. odbora hvr. slav. šamarskoga družtra,
od 22. rujna 1900., obdržavane u družtvenih prostorijah pod predsjedanjem
I. đružtv. podprodsjeđnika VeL g. Ferde Zikmundovsky-a i u
prisutnosti II. družtv. podpredsj. VeL g. Josipa Havasa, te p. n. gg. odbornikak
H. Grunda, E. Rosipala, B.= Fiscbbaclia, D. Laksara, B. Hajek^t,
Marine de Bone, I. Partaša i tajnika A. Borošića.


* Imalo se je priobditi već u prošlom broju, im slučajno zakasnilo.
U r e d Ili s t v o.