DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1900 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 445 —


6. Sto je zabranjeno plemićima zabranjeno je i vojnicima
(naime loviti pojedine vrsti divljači, u stanovito vrieme i na
stanovitom mjestu).
7. Zabranjeno im je loviti trčke i gnjetle, kao i ribariti.
8. Za njih vriedi lovostaja poradi razploda: te im se zabranjuje
lov na veprove od 2. veljače do 16. listopada; koje
potonje nije zabranjeno plemidima.
9. Svaki lov vojnika ima
se obavljati bez ikakova kvara
i
tereta žitelja, inače se ima nadoknaditi njihov posao i šteta.
(Svršit će se).


Ocjena tetivnice g. Hajeka.


Piše Mirko Puk, kr. žup. šum. nadzornik.


U zadnjem broju »Hrvatskog šumarskoga lista« za mjesec
srpanj t. g. objelodanio je g. Bogoslav Hajek novu jednu promjerku,
koju je nazvao tetivnicom. Ova promjerka imade služiti
istoj svrsi kao i sve dosadanje promjerke, naime mjerenju
debljine ili promjera stabala, ali se imade polag razlaganja


g. pisca uz mnoge prednosti — koje su na strani 415. šumar,
lista u točkama 1 — 8 nabrojene — od dosadanjih promjeraka
razlikovati i time, što se kod ove pfomjerke radnik po poslujućem
činovniku već iz podaljega stojališta lako daje kontrolirati,
a što je najvažnije, da se sa ovom promjerkom nepravilna
stabla, koja se drugim promjerkama u nakrst dvaput
mjeriti moraju, samo jedanput obuhvate i oada na jednom i
drugom kraku promjeri očitavaju. Priznajem, da »tetivnica«
g. Hajeka ima mnogo liepih svojstava i osobito velikih prednosti
u pogledu transporta, jednostavnosti u konstrukciji, manjih
dimenzija i težine, pa i u pogledu porabe, ali podnipošto ne
mogu dopustiti, da bi se kod ove promjerke radnik po poslujucem
činovniku već iz daleka kontrolirati mogao ili pako, da
bi uz porabu ove promjerke kod nepravilnoga prosjeka stabala
otpadala potreba dvostrukog mjerenja sa raznih strana; nasuprot
tomu tvrdim ja baš protivno, da se kod ove promjerke