DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1900 str. 65     <-- 65 -->        PDF

SADRŽAJ.*


Strana
Pravno-povjestni podatci o lovu u Hrvatskoj. Priobćio E Laszowsky
439 — 445
Oejena tetivnice g. Hajeka. Piše Mirko Puk, kr. žup. šum.
nadzornik 445—450


Kako da stanemo na put šumskim štetama kod imovnih obćina
bivše Vojne Krajine?! Piše Josip pl Aue, kotar.
šumar i. o. K 451—466


bumska žirovina i žiropaša (rov). Piše . . . . ć 466—480
Listak. Osobne viesti: Imenovanja, promaknuća i premještanja.


— Umro
480-481
Družtvene
viesti: Zapisnik sjednice upravljajućeg odbora
hrv.-slav. šumarskoga družtva, obdržavane dne


18. lipnja 1900. — Zapisnik sjednice upravljajućeg
odbora hrv.-slav šumarskoga družtva, obdržavane
dne 5. srpnja 1900. — Poziv i program za XXIV.
redovitu glavnu skupštinu. — Nacrt poslovnika za
glavnu skupštinu hrv.-slav. šumarskoga družtva . 481—492
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo 492—493
Promet i trgovina 493—494
Različite viesti i sitnice: U koje drveće grom najradje


udara? — Ubio dva medvjeda. — Borba izmedju
mačke i rode. == Orijaški slavonski hrast. — Seoba
miševa. — Radnje oko uredjenja bujica u ličkokrbavskoj
i modruško-riečkoj županiji u g. 1899.


— Najveća tvornica žigica na svietu. — Zbog uredjenja
odnošaja šumovlastnika (drvotržaca) i šumskih
radnika. — Ovogodišnji urod žira i šiške. — Kr.
šumarska akademija zagrebačka. — Ugarski gospodarski
radnici u Njemačkoj. — Za proizvodnju
žigica 494—500
* Ovaj broj izašao je sa zakašnjenjem od nekoliko dana zbog raznih družtvenih
viesti, koje su se u listu svakako uvrstiti morale. Uredničtvo.