DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1900 str. 63     <-- 63 -->        PDF

— 499 —


jedan šumski vrt za uzgoj potrebitih sadjenica, kako bi se goli griz
rieSkoga teritorija što prije ozelenio.


Pošto je kod zagradnje bujica odma h uspjeh polučen, čime je
zadnja radnja oko zagradjivanja dovršena, to nije ni čudo da ima vanredno
mnogo molba, kojimi se sve opet nova zagradjivanja mole, nu žalibože
što interesenti ne mogu van samo malene doprinose obećati, pa
tako se i te radnje ne mogu u onom obsegu izvadjati, da se svim opravdanim
molbama udovolji. Nu svakako ove su mnogobrojne molbe dokazom,
koli je nuždan bio zakon o uredjenju bujica, kao što i samo
uredjenje bujičarske službe u nas.


Najveća trornica žigica na STietu. Pod ovim naslovom piše
„Agramer Llojd" o tvornici žigica u Tidaholmu u Švedskoj, koji je gradić
tako rekuć lih velika tvornica žigica. Proizvodi se ondje svakog dana
200 milijuna komada žigica, po tom u jednoj godini do 73 milijarde.
Godimice potroši se za proizvodnju žigica u Tidaholmu do 20 tisuća m*
drva 124 tisuće klgr. fosfora i do 18 tisuća kelja. To su doista ogromni
brojevi.


Zbog uredjenja odnošaja šumovlastnika (drvotržaea) i šumskih
radnika, dao je izraditi preuzv. g. kr. ug. ministar za poljodjelstvo Daranv
obsežnu zakonsku osnovu, koju je priobćio list „der ungarische
Holzhandler*. Ova zakonska osnova važna je zbog toga, jer do sele nije
bilo pravih propisa, koji bi ovaj odnošaj točno precizirali bili, pa su se
stoga i mnoge tužbe koli od strane radnika a još više od strane šumoposjednika
i drvotržaea dizale, i zahtjevalo se, da se taj odnošaj već jednoć
valjano uredi.


OTOgodišnji urod žira i šiške nije — kako sa više strana čujemo
— osobit, navlastito da stari hrastici nisu osobito žirorodni, već da se je
nešto boljem urodu nadati u sastojinama srednje dobe. Spominjemo to zbog
toga, jer, kako je obće poznato, žirovina ima za naše krajeve veliku
narodno-gospodarstvenu važnost, pa bi se navlastito obilnom žirovinom
moglo naše — zadnjih godina svinjskom pošasti mnogo stradalo — svinjogojstvo
znatno unapriediti.


Kr. šumarska akademija zagrebačka obstoji sada skoro dvie godine.


Buduće školske god. 1900./901. otvoriti će se i III. tečaj, pa tako će


ona biti podpuna. Pošto je imenovana i druga učiteljska sila za šumar


stvo, ima se samo još popuniti docentura za zakonoslovje. U ljetnom


semestru škol. god, 1899.´900. bilo je u^pisano u II. semestar 11, a u


IV. semestar 18. slušača šumarstva; od potonjih bila su dvojica vanredni
slušači, svi ostali redoviti. Sa slušači II. tečaja obdržavala se je desetdnevna
vježba geodetička u Maksimiru kraj Zagreba, gdje je terrain za
takove vježbe vrlo zgodan, a ujedno nisu te vježbe zbog blizine grada
sa velikim troškom skopčane, pa je s toga i svakomu slušaču moguće